Конкурс за детска рисунка на тема: "С моето семейство е забавно"

ФОНДАЦИЯ „Х&Д ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

 „С МОЕТО СЕМЕЙСТВО Е ЗАБАВНО“

 

Регламент:
 

Конкурсът за детска рисунка цели да се насочи общественото внимание към децата и тяхната представа за щастие и забава в семейството им, а участниците и най-вече победителите в конкурса да видят  реализацията на своите творби!
 

Всички участници ни даряват и изпращат ДОБРОВОЛНО творбите си. Рисунките ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на ФОНДАЦИЯ „Х&Д ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ“ – www.facebook.com/HDgender  с цел те да достигнат до възможно най-голяма публика. Дванадесет от получените рисунки ще бъдат избрани от жури, като 50% от оценката ще се формира на база броя на лайковете, която всяка от творбите е събрала във фейсбук. Тези 12 рисунки ще бъдат включени в календар за 2017г., който ще бъде разпространен сред ключови институции и организации борещи се срещу домашното насилие. Победителите ще получат награди за своя труд, както  и удовлетворението от участието в нашия конкурс!
 

Конкурсът е насочен към всички ученици в България от първи до шести клас.
 

Размери:
Рисунките трябва да са между 30 х 45 см; 40 х 55 см.
 

Техника:

Няма ограничения за техника и материали!
 

Рисунките може да изпращате или да донесете лично на адресите на:

гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. "Свети Климент Охридски" №1, офис 1

гр. Хасково, п.к. 6300, ул."Пирин" №9

за Фондация "Х и Д ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ"

 

На гърба на всяка рисунка или в плик към нея, моля посочете:

Трите имена на автора, години, клас, име на творбата, e-mail и телефон за връзка!

Няма да се приемат рисунки без попълнена регистрационна форма!

 

Кроен срок на подаване на рисунките до 12.02.2017 г.
 

От 13.02.2017 г. до 28.02.2017 г. рисунките ще бъдат на разположение на фейсбук страницата на фондацията www.facebook.com/HDgender и ще се събират лайкове.
 

На 09.03.2017 г. тричленно жури ще оцени творбите, като половината от оценката ще се формира на база събраните харесвания във фейсбук.
 

 Оценяването на творбите е в ТРИ възрастови групи!

  • Първи и втори клас;
  • Трети и четвърти клас;
  • Пети и шести клас.

Награди:

За всяка възрастова група има първо, второ и трето място. Победителите в конкурса ще получат грамоти и предметни награди.

Разходите, за изпращане на вашите рисунки при нас, са за сметка на участниците. Може да ги донесете и лично в някои от офисите ни в гр. Хасково и гр. Димитровград. Разходите за изпращане на грамотите и предметните награди са за наша сметка.

Регистрационна форма за конкурс за детска рисунка на тема: „С моето семейство е забавно“ може да свалите от www.hdgender.eu

Публикувано от:

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.