„Грийнпийс“- България призовава Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните да не разрешават използването на неоникотиноиди у нас през 2017 година

Екологичната организация „Грийнпийс“ в България призовава служебния министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков и изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев да не допускат разрешаването на препарати за растителна защита с неоникотиноиди като активни вещества за ограничена и контролирана употреба на територията на България.

 

В писмо до двете институции организацията цитира редица официални данни за вредата от неоникотиноидите за пчелите, включително заключение на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), както и скорошен анализ на учени от Университета в Съсекс.

От 2013 г. на територията на Европейския съюз има частична забрана върху употребата на веществата клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам, които са от групата на неоникотиноидите. В редица страни, включително и в България, ежегодно има опити да бъде позволено изключение от забраната (т.нар. дерогация).

На 31 януари у нас се проведе конференцията „Неоникотиноидите и тяхното влияние върху пчелите“, организирана от Министерството на земеделието и храните, на която са разгледани възможностите за допускане на изключение от забраната.

„Обезпокоени сме, че конференцията е организирана с цел да се легитимира ново решение за разрешаване на употребата на неоникотиноиди в България през 2017 г., подобно на отминалата година. Нашата организация получи покана за събитието едва след като ние се свързахме с неговите организатори и поискахме да вземем участие. Редица други екологични и пчеларски организации не присъстваха, което е притеснително предвид огромното обществено значение на темата за неоникотиноидите“ - споделя Меглена Антонова, координатор на кампанията „Екологично земеделие” в „Грийнпийс“- България.

„Притеснява ни, че въпреки преобладаващите научни данни относно вредата от неоникотиноидите, съществува реална опасност Българска агенция по безопасност на храните да допусне тяхната употреба и през тази година“ - добави Меглена Антонова - „Считаме, че е важно България да подкрепи подхода на Европа за прилагането на Принципа на предпазливостта по отношение на употребата на неоникотиноидите. Налични са достатъчно научни доказателства, които да изискват да се вземат мерки, за да се избегне опасността за здравето, както на пчелите и екосистемите, така и на хората. Това може да стане само, ако настоящата забрана в ЕС за трите неоникотиноида се спазва стриктно и без изключения.”

Пълен текст на писмото можете да намерите тук.*

*Писмото беше изпратено преди конференцията, но текстът и исканията остават актуални. 

Всеки желаещ може да изпрати писмо до Министерството на земеделието и храните, както и Българската агенция по безопасност на храните с искане за пълна забрана на неоникотиноидите тук.

Източник: “Грийнпийс” – България, 06 Февруари 2017

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.