МИКЦ Активно Общество предлага индивидуални и групови консултации за младежи от 15 до 29 годишна възраст включително. За консултация е необходимо да се попълни заявление. След предоставяне на услугата следва да се попълни анкетна карта.

Заявките могат да бъдат изпратени на ел. поща, на място и във Фейсбук и т.н.

 

Заявка за консултация

Анкетна карта

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.