Народно читалище „Пробуда 1929“ от с. Хитрино и сдружение „Роден край“ от гр. Каспичан – финалисти в регионалната програма „Социалното предприемачество – възможност за обезкуражените млади хора в област Шумен, Сливен и Монтана“, реализирана от Български център за нестопанско право (БЦНП) с подкрепата на УНИЦЕФ България – бяха представени от екипа на БЦНП по време на публичен форум в гр. Шумен. По-рано през годината двете организации от област Шумен заедно със сдружение „За духовни и социални дейности“ – гр. Сливен, бяха избрани за награждаване за подадените от тях бизнес планове за развитие на социално предприятие. Всяка от отличените предприемачески идеи спечели правото да получи награда в размер на 5 000 лв.  

Около кръглата маса на тема „Социалното предприемачество - стратегическият инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Шумен“ застанаха близо 40 гости - представители на местната власт, гражданските организации и медиите от област Шумен. Събитието, което се проведе в сряда, 13 септември 2017 г., бе организирано от Областна администрация Шумен по инициатива на Български център за нестопанско право.

Форумът беше открит от проф. Стефан Желев, Областен управител на Шумен. В своята приветствена реч той изтъкна нуждата от сътрудничество между организациите от неправителствения сектор и изрази готовността за по-активно партньорство между Областна администрация Шумен и местните НПО за съвместно решаване належащи обществени проблеми, съществуващи в областта от години наред.

 

 

Програмният директор на БЦНП – Павлета Алексиева – сподели пред аудиторията, че постигнатите към момента резултати от работата по Програмата с организациите, пожелали да развиват предприемачески идеи в търсене на начини да осигурят своята устойчивост и да решават проблемите пред уязвими млади хора, са дали увереност, че социалното предприемачество е именно онази пресечна точка, стратегическият инструмент, който може да помогне както за социалното включване на младежите, така и да развие капацитета на организациите, чиято мисия е постигане на тяхното благополучие.

„В социалното предприемачество ние видяхме потенциала за оказване на пълноценна подкрепа на младите хора от групата NEETs. Затова се обърнахме към екипа на Български център за нестопанско право, който да обучи и да мотивира неправителствените организации от област Шумен да развиват свои социални предприятия“, коментира представителят на УНИЦЕФ България - Майя Грозданова.  

 

Финалистите

Светлана Борисова от НЧ „Пробуда 1929“ – с. Хитрино, разказа за мотивацията на екипа да се включи в Програмата и за трудностите по пътя на развитие на бизнес идеята, породени от възстановителните работи след трагедията в Хитрино. „По време на Програмата първоначалната ни идея претърпя голяма промяна. Срещите с други социални предприятия от София и контактите, които създадох по време на третото обучение за бизнес планиране, ни помогнаха да структурираме по-добре идеята си за социално предприятие. И това ни помогна да запазим мотивацията си. И въпреки всичките ни опасения, се оказа, че идеята ни наистина е била успешна.“.

 


НЧ „Пробуда 1929“ спечели сърцата на журито с бизнес идеята за откриване на кафе-сладкарница с детски кът, където след предварително обучение, ще бъдат наети на работа безработни младежи от селото. Освен подкрепа за реализиране на пазара на труда, социалното предприятие ще предоставя и условия за сплотяване на местната общност, развитие на творческите способности на децата и запознаването им със света на книгите заедно с техните родители. Предстои тържествено откриване на кафе-сладкарницата в края на септември 2017 г., за което г-жа Борисова увери, че ще има празнична програма и много изненади.

 

Аспарух Рангелов от сдружение „Роден край“ – гр. Каспичан, представи дейността на организацията и изрази благодарността на целия екип към оказаната подкрепа и получената финансова помощ, която „ни позволи да разгърнем своя потенциал и да развием бизнес идеята си. И стъпка по стъпка да изградим устойчивото бъдеще на тази организация“. Относно планираните действия за инвестиране на спечелената награда в развитието на предприятието г-н Рангелов допълни: „може да са 5 000 лв., но това са си пари и са много важни за нас, за да продължим работата си и да затвърдим устойчивостта на проекта. Ще продължим да разширяваме бизнес контактите си с други предприятия и да работим в партньорство с общината. И съм сигурен, че ще сме успешни.“

 

Бизнес идеята, получила високата оценка на журито, е за създаване на предприятие по озеленяване, поддръжка и облагородяване на зелени площи, площади, паркове и градини за отдих и спорт, което ще осигурява временна заетост на млади хора, отпаднали от трудовия пазар, без стаж и опит или осигурява заетост на дългосрочно безработни. Като допълнителен социален ефект наетите младежи ще получат подкрепа за личностната им реализация. Понастоящем за заработването на предприятието са закупени необходимите инструменти и облекло и предстои наемането на първите лица от района.

 

Събитието бе модерирано от обществения посредник на гр. Шумен – Иван Капралов. 

 

След проведената кръгла маса представители на БЦНП и УНИЦЕФ България се срещнаха на места с кметове и заместник-кметове от общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Венец и Хитрино. Целта на срещите бе да се обсъдят възможностите за насърчаване и развиване на социално предприемачество на местно ниво. 


 

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.