„Ти и Лидл за по-добър живот" ще подкрепи 31 проекта

Общо 31 проекта ще подкрепи най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България - „Ти и Лидл за по-добър живот“.„Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна в следните 4 области: образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони. Тя се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. 

 

Проектите, които ще бъдат подкрепени ще се реализират в рамките на една година – от ноември 2017 г. до ноември 2018 г., а всеки от тях ще получи максимално финансиране до 10 000 лв. Одобрени проекти са от 18 различни населени места 14 административни области на страната. Най-много проекти ще бъдат подкрепени в град София (7), следвани от Стара Згаора (4), Пловдив (3), Плевен (3) и Ловеч (3). Най-много от проектите, които ще получат подкрепа са от тематична област образование (16), следвани от здравословен начин на живот (7), околна среда (6) и култура (2). Пълен списък с одобрените кандидати, вижте на сайта на ФРГИ или на ti.lidl.bg . Предстои подписване на договори с одобрените кандидати и официално връчване на чековете по време на специално медийно събитие. 

 

Всички проекти са избрани след етап на кандидатстване, в който бяха получени 425 предложения за проект от 143 населени места в цялата страна. По-голямата част от изпратените предложения дойдоха от София – 137 проекта, следвани от Варна (24), Пловдив (17), Стара Загора (15) и Русе (12).  Най-много проекти в инициативата бяха получени от сдружения – 46,8 % от броя на всички кандидатури. На следващо място се подреждат читалища – 19,8 % и фондации – 16,2 %, следвани от училищни настоятелства – 10,8 %, спортни клубове и федерации – 3,5 % и други – 2,8 %. 

 

Всички получени 425 кандидатури бяха оценени на три етапа. В първия етап проектите преминаха оценка по административен критерий, състоящ се в проверка на тяхната техническа обезпеченост и наличност на цялата изисквана документация. Проектите, които отговаряха на административния критерии, преминаха в следващите два етапа на оценяване – оценка от експертно жури и от служителите на Лидл България. 

 

 

„Ти и Lidl за по-добър живот" е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България. Тя има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна и отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и качествен живот на хората от различните региони. В периода 1 май – 25 юни 2017 Лидл България отделяше по 3 ст. от всеки касов бон. Благодарение на клиентите на веригата, бяха събрани 252 741лв, които ще бъдат разпределени сред стойностни проекти и идеи в областите образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот.

 

 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.