Около 100 деца, търсещи или получили международна закрила, са записани в училище в страната през новата учебната година. Това каза в предаването „Всички в час" на Радио „Фокус" младши експертът в Министерство на образованието и науката Виктория Кирилова. „Бройката все още се уточнява, постъпват и нови данни. Всеки ден контактуваме с колегите от регионалните управления на образованието, но бройката към момента е около 100 деца. Децата са главно в начален образователен етап – малки деца, които тепърва постъпват и се адаптират успешно в училище“, обясни тя. Виктория Кирилова отбеляза, че им е осигурен транспорт до съответното учебно заведение. „Работи се активно и в тази насока, работим с нашите партньори от Върховния комисариат за бежанците, които осигуряват и свои хора, които да могат да подсигурят всякакъв вид подкрепа на място“, каза Виктория Кирилова. „Това е втора учебна година, в която обучението се осъществява по новата наредба за приемане и обучение и децата получават обучение по български език като чужд в училище и се започват директно без да са се обучавали преди това. Преди години курсовете по български език се организираха от Държавната агенция за бежанците, сега вече в съответствие с новите условия и с европейските изисквания се осъществяват директно в училище“, добави Кирилова.

„По отношение на допълнителната подкрепа за изучаване на езика ни като чужд дори само в рамките на края на миналата учебна година от това обучение са се възползвали 42 деца", уточни Виктория Кирилова. Младши експертът добави, че в рамките на новата учебна година са предвидили допълнителни мерки, които да регламентират и финансират допълнително обучение не само по български език и литература, а и по другите учебни предмети. „В момента предстои да бъде публикувана за обществено обсъждане програма, която е за изучаван на български език като чужд не само за лицата, търсещи и получили международна закрила, но и за мигрантите. Тази програма е адаптирана към изучаването на езика, към ориентирането в неговите комуникативни възможности, а след това програмата е адаптирана към образователната среда вътре в училище и е съобразена с училищните планове“, добави тя. Виктория Кирилова каза още, че практиката ѝ до момента в областта на приобщаващото образование показва, че децата, търсещи или получили международна закрила, се адаптират успешно, стига да им бъдат осигурени подходящите условия. 
 
 
 


Автор: Милослава Ангелова

Източник: Информационна агенция "Фокус", 04 октомври 2017

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.