„Запознайте се и програмирайте успеха" се провежда в 15 български училища

По време на Европейската седмица на програмирането над 800 ученици от 14 български града ще влязат в света на програмирането по забавен и нетрадиционен начин. Представители на младежкото звено към Фондация „4.0“ и служители на развойния център на SAP в София влизат в класната стая за да покажат на учениците колко забавно може да бъде програмирането и да представят кои са кариерните възможности, свързани с него.

 

В периода 7 – 22 октомври, когато се отбелязва Европейската седмица на програмирането, екип от двама ученици и служител на SAP ще посетят 15 училища в 14 различни населени места в страната. Срещите по места ще се състоят в презентация на професиите, свързани с програмирането, както игра - практическо занимание по програмиране. В края на срещите учениците ще получат сертификат за участие.

 

Училищата, където ще се проведе инициативата, са избрани след проведен конкурс в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха“. От 10 юли до 1 септември, училища, получавали подкрепа през годините от съвместната образователна програма на ФРГИ и SAP – „Знания за успех“, имаха възможност да изпращат мотивации за участие в инициативата. Одобрените кандидати са от Видин, Вършец, Попово, Смядово, Вълчи дол, Троян, Свищов, Сопот, Казанлък, Костенец, Драгиново, Кърджали, Смолян и Кюстендил. Пълен списък с участниците вижте тук.

 

Инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха“ надгражда постигнатите резултати от проектите, реализирани по места в рамките на програма „Знания за успеха“ в областта на STEM обучението и предоставянето на възможности за кариерно ориентиране и развитие.

 

„Запознайте се и програмирайте успеха“ се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ заедно с Фондация „4.0“ в партньорство и с подкрепата на българския развоен център на SAP. Инициативата е насочена към ученици от населени места с органичен достъп до качествен информационен ресурс и в отговор на предизвикателствата към тях: разбиране на дисциплините, свързани с информатика и ИТ; практическо онагледяване на преподавания материал по информатика и ИТ; мотивация за изучаване на информатика и ИТ; очаквания на пазара на труда, свързани с дигиталните компетенции.

 

Освен представяне на програмирането по нетрадиционен начин, инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха“ има за цел да вдъхнови интереса на учениците към програмирането и да ги подпомогне в избора им на кариера.

 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.