ОПДУ публикува обява за обществена поръчка относно мерките за НПО

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува обществена поръчка „Консултантска подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

 

Поръчката включва услуги по предоставяне на подкрепа на УО на ОПДУ за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за НПО и СИП по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. 

 

Обявените условия са резултат и от проактивната позиция на ФГУ и партньори като членове на Комитета на наблюдение към програмата. Поръчката е отворена за кандидатстване и от неправителствени организации. 

 

Това е и първа стъпка по отваряне на процедурата за кандидатстване с проектни предложения в рамките на ОПДУ от страна на гражданските организации. Изпълнителят, избран с тази поръчка ще отговаря за формулиране на насоките, оценка и избор на проектни предложения по тези цели.

 

 

 

Публикувано от:

Форум Гражданско Участие
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.