Получени са 14 предложения в конкурса по програма „Знания за успех"

Общо 14 училищни настоятелства от 14 населени места в страната изпратиха предложения в конкурса за шестото издание на програма „Знания за успех“. Списък с кандидатите вижте тук.

 

От средата на август до началото на октомври училищни настоятелства от цялата страна имаха възможност да кандидатстват с проекти предложения, свързани със STEM (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) обучението.

 

Освен с дейности за създаване на знания и умения у ученици в областта на STEM, тазгодишното издание на програмата предостави възможност на училищните настоятелства да кандидатстват и с инициативи, насочени към развитието на учители, преподаващи по STEM дисциплините.

 

В момента тече оценка на получените предложения. Одобрените кандидати ще бъдат обявени на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 23 октомври 2017 г.

 

Програма „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на SAP. До момента по програмата са подкрепени 44 проекта на училищни настоятелства в 26 града и четири села в страната. Благодарение на това над 18 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.

 

Програма „Знания за успех“ е носител на редица награди и отличия. За програмата SAP спечели второ място в категория „Инвеститор в обществото“ за 2016 г. на наградите Българския форум на бизнес лидерите. През 2015 г. за програма „Знания за успех“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP получиха наградата на Български дарителски форум за най-успешно партньорство между бизнес и НПО. През 2014 г. за програмата „Знания за успех“, е отличена с годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация. SAP е носител и на награда в категория „Социално отговорна кампания на годината“ на Годишните награди на b2b Media за своите инициативи в областта на образованието, сред които е и програма.


 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.