Номинации за “ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА” 2017

Фондация “Астика” обявява седмата годишна процедура за номиниране на личности за призовете “Доброволец на годината”.

 

Процедурата е част национален конкурс “Доброволец на годината”. Целта на конкурса е да се отдаде заслужено признание на доброволците за осъществените от тях доброволчески дейности.

 

Процедурата се осъществява онлайн (тук) и е отворена от 00:00 ч. на 4 октомври 2017 г. до 12 ноември 2017 г.

За 2017 г. номинации могат да правят в следните тематични области:

 • хуманитарни дейности,
 • околна среда, 
 • човешки права, 
 • култура и изкуство, 
 • спорт и физическа активност.

 

Резултатите от националния конкурс ще бъдат оповестени на 5 декември 2017 г. на официална церемония в гр. Бургас.

 

Призьорите в конкурса ще бъдат удостоени с почетни статуетка и грамота, и материална награда. Тази година за пръв път ще бъде връчена доброволческа премия за подпомагане на бъдеща доброволческа дейност.

Пълната информация за конкурса е публикувана на сайта на организацията www.astika.eu.

(“Доброволец на годината” е защитена словестна марка).

 

Линк към електрония формуляр за номинациия: https://goo.gl/forms/4f8vmZTC01QpfUyw1

 

Условия за извършване на номинациите:

 

1. За “Доброволец на годината” може бъде номиран всеки български или чуждестранен гражданин, навършил 15 г. и осъществил своя доброволчески принос на територията на Република България, през последните 12 (дванадесет) месеца.

2. Номинираният за “Доброволец на годината” трябва да е дал своя принос в подготовката, организацията и реализацията на доброволческата дейност в една от слените тематични области:

 • Хуманитарни дейности (вкл. опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
 • Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
 • Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
 • Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
 • Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт)
 • Международно сътрудничество (участие в Европейска доброволческа служба, Европейски корпус за солидарност и международни доброволчески мисии)
3. Номинаците могат да бъдат осъществявани от всяко физическо или юридически лица (организации, институции) или неформални групи.
4. Номиниращите следва да посочат ясни и убедителни доказателства за ефективен принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат предоставени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции).

 

Материали, свързани с номинациите (придружаващи документи и доказателства за осъществена доброволческа дейност) може да се изпращат, в рамките на обявения краен срок – , по един от следните начини: на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на пощенски адрес: Бургас 8000, п.к. 290 – “За Национален конкурс “Доброволец на годината”.

 

(Забежка: участието на доброволеца в обучения, семинари, както и други дейности, свързани с предмета на обичайната му трудови задължения, няма да бъдат отчетени като доброволчески принос)

 

Публикувано от:

АСТИКА
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.