Нови 36 менторски екипа от по двама учители кандидатстват за участие в третото издание на програма „Роботика за България“. Кандидатите са от 36 училища в 27 населени места на страната. Списък с училищата, вижте тук.

 

Одобрените екипи в третото поредно издание на програмата ще бъдат подкрепени да сформират и развият поне един училищен отбор по роботика. За целта програмата ще предостави специализирано онлайн обучение, онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, оборудване за дейността на един отбор по роботика и възможност да участие на отбора във финалния фестивал в София, при отлично представяне на регионалните състезания.

 

В момента тече оценка на получените кандидатури. Същевременно подкрепените 16 менторски екипа във второто издание на програмата продължават участието си. Екипите, които бяха подкрепени в пилотното издание на програмата през 2015-2016 г. получиха възможност да изпратят заявки за продължаващо участие. Повече от половината подкрепени, са заявили желание на продължат. Списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 13 октомври 2017 г. 

 

Програма „Роботика за България“ се осъществява съгласно стандартите на състезанието First Lego League. Програмата е по идея и инициатива на SAP и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

 

В резултат от програма „Роботика за България“, към днешна дата у нас има над 350 ученици на възраст от 10 до 16 години, които са придобили практически умения по програмиране и съответно са повишили успешното си представяне в училище. Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии. В рамките на програмата учениците разработват и научно-изследователски проекти. Добавена стойност на програмата са придобитите у децата умения за работа в екип. Програмата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване. Програмата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите, като работи активно с техните учители. До момента 62 учители, съставящи 31 менторски отбора в различни училища са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения.

 

Директно в програмата активно участват над 350 ученици от 5-ти до 10-ти клас от 21 населени места в цялата страна: София, Видин, Шумен, Силистра, Гоце Делчев, Панагюрище, Разград, Кърджали, Свищов, Лом, Русе, Орешене, Добрич, Челопеч, Велико Търново, Брезово, Кюстендил, Враца, Варна, Сопот и Пирдоп. 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.