Фестивалът на способностите – успехи и надежди в един ден

В неделя лъчите на 8-октомврийското слънце озариха Фестивала на способностите, който се състоя под куполите на Ларгото в София.  На едно място се събраха жители и гости на столицата, малки и големи приключенци, известни личности и герои на собствените си истории, хора с отношение или без никакъв досег до темата за равенството на всички в обществото. Така, фестивалът обедини различните, предизвика ги да се забавляват заедно и едновременно с това да научат нещо ново за пъстрия свят, който всички ние споделяме. Свят, изпълнен с човешки съдби, обусловени от уменията и възможностите на всеки от нас, и съществуващ заради способността ни да се подкрепяме и да си помагаме в пътя ни напред.
 

Успехът
Макар и нескромно, всички замесени в реализацията на фестивала, обявяваме предизвикателството Ability Fest Sofia 2017 за успешно преминато. И го правим заради отзивите на другите, заради искрените усмивки и изпълнените с вълнение детски очи, заради споделените усещания и дори сълзи от силните емоции, заради неподправеното любопитство и жаждата за съпреживяване, изразени от участниците във фестивала.

 

„Без слух или без зрение - ръкавицата бе хвърлена и предизвикателството прието! Не беше лесно! Но опитахме и сега усещането за света е малко по-различно... Малко поВЕЧЕ... благодаря!“  - Рая Генчева, коментар във Фейсбук.
 

Присъствието на фестивала в медиите също е показателно за успеха му. Вярваме, че не само търсенето на добър материал за отразяване, а и прозиране на смисъла и идеята на събитието доведоха репортери от различни програми в неделния ден. Вярваме го заради подготовката, която показаха, и ангажираността, която проявиха – включвайки се сами в предизвикателствата на фестивала.


 

 


Силното медийно отразяване е, всъщност, вторият успех на фестивала. Първият е създадените у всички участници в предизвикателствата и работилниците на Ability Fest Sofia радост и усещане за съпричастност в един свят, изпълнен с повече разбиране и приемане на различията помежду ни. Снимките, публикациите и репортажите пренесоха тези емоции отвъд рамките на фестивала и поставиха на фокус способностите и уменията на хората с увреждания, а не техните затруднения, повдигайки въпроса за отговорността на всеки да приеме по достоен начин различието.


 


Надежди и очаквания
Вложихме всичко във Фестивала на способностите с надеждата, че той ще успее да генерира достатъчно количество гражданска енергия, за да провокира качествена промяна в зачитането на правата на хората с увреждания чрез премахване на остарелия режим на запрещението и замяната му с нови форми за подкрепено вземане на решения. Остава надеждата, че отзвука от събитието ще достигне до тези, които вземат решения и ще ги провокира към действие. 
 
Очакването Фестивалът на способностите ще се превърне в традиция е голямо – както от страна на посетителите и участниците, така и от организациите, които допринесоха фестивалът да се случи.

 

Надежди има и Ability Fest да се превърне в пътуващ фестивал из цялата страна – Ability Fest Plovdiv, Ability Fest Varna и пр., и пр. Защото преживяванията, които фестивалът провокира, изграждат и променят нагласи – нагласите спрямо другите и спрямо собствената ни отговорност да виждаме отвъд различията и да бъдем подкрепата, от която другите се нуждаят, за да бъде споделеното ни преживяване, наречено живот, по-добро и по-смислено.


Зависи от нас дали фестивалът ще стане ежегоден – от това колко хора ще застанат зад идеята и ще я припознаят дотолкова, че фестивалът да продължи. Зависи от нас и доколко имаме нужда от подобни събития, за да разбираме по-добре човешкото многообразие и на какво ни учи то, за да (пре)осмисляме ежедневното си поведение и нагласи спрямо хората с увреждания и нещата , от които имат нужда – подкрепа, разбиране, приемане.  Усмивка, поглед към равен и готовност за съдействие в онова, което те искат и мечтаят, е нашият принос, чрез който достойният живот за всички в обществото ни е възможен. Защото само Заедно можем всичко!


С благодарност към всички включили се във Фестивала на способностите София 2017!


 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.