Световна награда за Тръст за социална алтернатива за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности

На 30 октомври 2017г. в  централата на Организацията на Обединените нации в Ню Йорк, се състоя официалната церемония отличила 23 успешни и изключителни примери от цял свят в рамките на програма „Устойчиви градове и населени места", подкрепена от Програмата на ООН за околната среда.  Тя отличава организации от целия свят за приноса им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи.  Тръстът за социална алтернатива от България получи награда в категорията „Изключителен принос” за  програмата си „Градоустройство – печелим всички”, която се осъществява в три български общини - Кюстендил, Пещера и Дупница.

 

Другите победители в категорията са Ривърс Стейт, Нигерия и Института за градска морфология и комплексни системи, Франция.
 

Избраните проекти в таз годишното издание са изключително иновативни и демонстрират висока ангажираност към превръщането на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни и устойчиви места за живеене, представящи успешни примери от България, Финландия, Франция, Германия, Индонезия, Мексико, Нигерия, САЩ и Китай.
 

Наградата на Тръста е свидетелство за положените усилия от екипа на програмата, успешното партньорство с общините Пещера, Дупница и Кюстендил и местните общности за осигуряване на равен достъп до подходящо качествено, приемливо и здравословно жилище, и  за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности в България с цел повишаване на икономическата им независимост, казва Сара Перин, изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива.
 

Наградата „Устойчиви градове и населени места“ е годишна световна награда,  която се присъжда от Глобалния форум за населените места за дванадесета поредна година и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда.  Тя отличава организации от целия свят за приноса им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи.
 

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е създаден през 2012 година от Фондация „Америка за България“, която финансира неговата дейност и до днес.  Дейността на ТСА е фокусирана върху подкрепа на инициативи за ранно детско развитие, образование и икономическа самостоятелност на хора в икономически неравностойно положение.

 

 

Източник: Тръстът за социална алтернатива, 03 ноември 2017

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.