Днес правителството одобри промени в две наредби, чиято цел е да развиват доброволчеството у нас - една сфера, която определено има нужда от подпомагане и развиване от страна на държавата.
 

С промените отпада изискването при кандидатстване за доброволец да бъде прилагано съгласие на работодателя. Също така работниците вече ще излизат в платен отпуск, когато са на доброволна мисия, а не както беше до сега - в неплатен. Кметовете на общините трябва да съобщават на работодателите за това, че техен служител е станал доброволец към дадена община. Държавата пък ще поема разходите по здравни и социални осигуровки по време на кризисна акция.
 

На общините с население до 20 000 души се дават три възможности за осигуряване на доброволно формирование – пожарен, спасителен или друг автомобил със съответното оборудване.
 

По отношение насърчаване обучението на доброволците се въвежда срок до две години от регистриране на доброволеца, в който той да премине първоначален основен курс по утвърден план и програма за професия „Спасител“. Също така се дава възможност и на юридическите лица да създават доброволни формирования за своя сметка.
 

Доброволците ще имат право на обучение и участие в спасителни дейности на 80 часа, на както беше до сега - 10 дни за година.
 

От Националната асоциация на доброволците в Република България, част от инициаторите на поправките в наредбите, приветстват промените. Според тях е било наложително да има промени, които да подпомагат хората, които се грижат за населението в кризисни моменти.
 

Председателят на Асоциацията Иван Видоловски разказа пред ОFFNews, че необходимост от такива промени е имало, „за да има доброволци, хора, които желаят да отдадат свободното си време в помощ на населението. Живеем във време, в което има много катаклизми".
 

Според него все още няма инициатива от кметовете на общините за развиване на доброволчески формирования, но новите промени са в контекста на търсеното от Асоциацията развитие на доброволческата дейност в страната. По думите му промените са съгласувани и се възприемат от общините, които също са участвали в предложенията за изменение.
 

Според него страната ни е далеч от европейските държави с добре развита доброволческа организация. Той дава за пример Германия.
 

„Там доброволците се сдружават по места и общини, те изпращат свои делегати на срещи на областни и регионални структури. Така се появяват и национални, в техния случай федерални, структури. Когато всичко това върви от желанието на доброволците да създават нещо, има много добри резултати. При нас кметът определя няколко човека, които да ръководят доброволчески формирования, за да откликне на закона , но не се получава нищо. Няма ли разяснителна дейност, нищо не може да се получи. Реално има длъжностни лица, но те не се занимават с това нещо", твърди той.
 

Всяко нещо е свързано с финанси, особено когато става дума за обезпечаване на работата на доброволците. А финансите по това направление са оскъдни, твърди той, „въпреки че се твърди, че се дават пари, те не са достатъчни. Но е категоричен, че един човек, който иска да помага, не трябва да очаква пари в замяна: „Доброволчеството е безвъзмездно и човек не трябва да очаква, че ще получи заплащане за добротата си".

 

 

Източник: OFFNews, 16 ноември 2017

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.