Кандидатстващите за дарения на технологични ресурси през TechSoup България ще попълват декларация за съгласие с условията на дарителите

Гражданските организации, кандидатстващи за дарения на технологични ресурси през TechSoup България, ще попълват декларация за съгласие с условията на дарителите. Декларацията се подписва от представляващите организацията и е достъпна от категория Допустими кандидати на сайта TechSoup България. Изискването за изпращане на декларацията влиза в сила от 11 декември 2017 г. Досегашните условия за получаване на дарение остават актуални.
 

Освен на общите условия за получаване на дарение, гражданските организации трябва да отговарят на критериите на отделните дарители.
 

Към днешна дата през платформата са достъпни продукти на технологичните лидери: Microsoft, Adobe, Autodesk, SemantecDesktop, SemantecEnterprise,Tableau, Bitdefender, CleverReach, Verits. TechSoup България сътрудничи и на Google в програмата им за организации в обществена полза, като валидира кандидатстващите организации за програмите: AdGrants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. От 2016 г. чрез платформата дарява и първата българска компания - Суперхостинг. Всяка компания има изисквания към организациите, които ще ползват предоставените от нея продукти и услуги. Подписвайки декларацията, организациите завяват, че са запознати и съгласни с условията за получаване на технологичното дарение, предоставено от съответната компания.
 

TechSoup България е програма на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е единствената платформа у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Програмата е ориентирана изцяло към неправителствените организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа.
 

Чрез програма TechSoup България, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепя гражданските организации като инвестира в административния им капацитет. По този начин се повишава качеството на работата и се улесняват комуникациите на организациите. Най-важната полза от програмата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични продукти и да инвестират спестените средства в работа за постигане на мисията им. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ предоставя и консултации за гражданските организации относно възможностите им за получаване на технологични дарения.
 

TechSoup България съществува у нас от 2009 г. благодарение на партньорството между Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и базираната в Сан Франциско TechSoup Global. От тогава до сега над 700 граждански организации са получили дарение на технологични ресурси, чиято пазарна стойност надвишава 1,5 милиона лева.
 

TechSoup България  е част от глобалната мрежа TechSoup, която оперира в над 100 държави и територии.


 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.