Информационни дни и обучителен семинар по Програма „Еразъм+"

Информационни дни и обучителен семинар в сектори „Училищно образование" и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+"

 

Център за развитие на човешките ресурси организира информационни дни по Програма „Еразъм+",  насочени към представители на институциите, предлагащи училищно и професионално образование.


Събитията ще бъдат проведени на 15.01.2018 г. и 16.01.2018 г. в гр. София, ул. „Граф Игнатиев" №15, ет.1 от 10 часа.

Тези, които желаят да присъстват, трябва да отговарят на условието: Да не са участвали в Програма „Еразъм+“, КД1, сектори „Училищно образование" и „Професионално образование и обучение“.

Регистрацията е отворена до 05.01.2018 г. или до запълване капацитета на залата. Участие в информационния ден могат да вземат максимум до двама представители от организация. За регистриране натиснете тук
.

 

 

Източник: ЦРЧР, 12 декември 2017
 

 

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.