11 декември - Международен ден на планините

На 11 декември се отбелязва Световният ден на планините. През 2003 г. генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората, живеещи в планините.

 

Все повече се признава, че планините са уязвими еко системи, имащи глобално значение, като източник на по-голямата част на световните запаси на прясна вода. В планините е съсредоточено биологическото разнообразие и те са едно от най-популярните места за почивка. Те са и своеобразен ресурс на културно многообразие, знания и наследство.

 

Планините заемат почти една четвърт от земната суша и са източник на средства за съществуване на почти 12% от населението на планетата.

 

Като следствие от замърсяването на околната среда населението на планинските райони все по-често се сблъсква със суша, глад, увеличаване на случаите на свлачища, наводнения и други стихийни бедствия.

 

Последиците от тези проблеми водят до регионални конфликти, разпространението на тероризма, увеличаване броя та бежанците и загуба на човешки потенциал.

 

В специална резолюция генералната асамблея на ООН призовава международното общество да организира мероприятия с цел по-добрата пропаганда на значението на развитието на планинските райони.


Снимката е дарение на НПО Портала от Владимир Любенов - любител фотограф.

 

 

Източник: www.burgasinfo.com/, 11 декември 2017

 

Българско пещерно дружество и Национален музей „Земята и хората" представят фотоизложбата „Пещерите и ние"

В изложбата могат да се видят 30-те най-добри фотографии, от седмото издание на едноименния фото-конкурс, посветен на смайващата красота на подземното царство.
 

 

От 7 декември в зала „Гигантски кристали" на Национален Музей „Земята и хората” ще бъде представена фотоизложбата „Пещерите и ние“.
 

Това е темата на национален фото-конкурс иницииран през 2010 г. от пещерния клуб „Приста" при едноименното туристическо дружество в Русе. По-късно, провеждането на конкурса преминава под патронажа на Балканския спелеоложки съюз, без това да отнема първенството на организаторите. Във времето, начинанието се разраства и прехвърля не само границите на Балканите, но и на Европа.
 

Традиционно, след всяко издание на конкурса, отличените от журито фото творби биват представени пред обществеността с нарочната цел да покажат красотата, неповторимостта и загадките на подземната природа, чрез което да обосноват необходимостта от нейното опазване и съхраняване за идните поколения. Успоредно с това, фотосите целят да направят публична, иначе покритата с тайнственост, но носеща много емоции дейност на пещерните изследователи.
 

С оглед на постигането на основните им цели, изложбите са пътуващи, но първия им показ е пред участниците в ежегодните сборове на пещерняците от Балканите, които се провеждат в различни страни. В последствие фотосите обикалят България, намирайки място в различни родни музеи и галерии, но са били експонирани и извън страната.
 

В настоящето седмо поредно издание на конкурса, респективно на изложбата „Пещерите и ние", са подбрани 30-те най-добри, от общо представените 120 фотографии, от 31-ма автори от 14 страни, а именно Белгия, България, Германия, Гърция, Великобритания, Италия, Испания, Косово, Руска федерация, САЩ, Словения, Сърбия, Франция, Япония.

 

 

 

Източник: Национален музей „Земята и хората”, 07 декември 2017

 

Телевизиите ще обозначават допълнително съдържанието, неподходящо за деца

Телевизионните оператори вече ще поставят допълнително обозначение, когато излъчват съдържание, неподходящо за деца.

 

Това става възможно след подписано днес споразумение с критерии за оценка на неблагоприятно за децата съдържание между Съвета за електронни медии (СЕМ), Агенцията за закрила на детето и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, предаде БНТ.

 

Преди началото на дадено предаване и след всяко прекъсване медиите се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол. На екрана следва се появява и пиктограма, която посочва за каква възрастова група е подходящо предаването. Тя трябва да стои на екран не по-малко от 60 секунди след началото на предаването и след всяко прекъсване.


Снимка: Pixabay

 

Източник: Дневник, 07 декември 2017
 

 

Програма за приобщаващо образование връща успешно учениците в класните стаи

Предстои провеждането на Петата годишна конференция за приобщаващо образование, която ще бъде насочена към партньорите на училището в общността. Искаме да кажем на училищата, че те не са сами, каза Цветан Кадиев от Центъра за приобщаващо образование в интервю за предаването „Хоризонт до обед".
 

Целта на тези партньорства е да се повиши мотивацията на децата да учат: Според едно изследване от НСИ излиза, че около 10% от отпадащите деца основен курс, нямат желание да ходят на училище, не виждат никакъв смисъл. Това са около 1700 деца всяка година.
 

Добрите примери за повишаване на мотивацията ще бъдат дадени със СОУ „Георги Бенковски“ в Тетевен и СОУ „Христо Смирненски“ в Брезово, където вече се работи по програма на Центъра за приобщаващо образование: Там учителите водят децата при различни професионалисти, свързани с тяхното образование. След това учителят им показва връзката между училището и живота. Резултатите показват, че само за една година прилагане на тази програма, 70% от децата споделят, че училището е станало по-интересно. Неизвинените отсъствия са намалели с 20%. Ние сме се фокусирали върху децата от 6 клас, 12-годишни, тъй като считаме, че тази възраст е много критична. Всъщност там се губи интересът.
 

Цялото интервю чуйте в звуковия файл на БНР.

 

Снимката е дарение на НПО портала от студентката Изабел Костадинова - любител фотограф.

 

 


Автор: Светозлава Кузманова

Източник: БНР, 07 декември 2017

Ученици сбъдват каузите си в Млад Благотворител

В деня на доброволците фондация „Благотворител“ връчи наградите Млад Благотворител за втора година. Победителите са ученици от Русе и Велики Преслав.

 

Труден беше изборът сред всички смислени проекти на ученици от цялата страна. С тази тежка и отговорна задача се зае журито – Красимира Величкова – директор на Български дарителски форум, Надя Обретенова – водещ на новините по Българска национална телевизия, Ксавие Марсенак – президент на Телъс Интърнешенъл Юръп.

 

 „Скоро роботите ще бъдат важна част от живота ни и е важно всички деца да имат достъп и да разбират новите технологии. А и те могат да им помагат в ученето по лесен и забавен начин“. Това е вдъхновило Мария, Цвети и техните съученици от клуба по роботика при ПМГ „Баба Тонка“, град Русе да участват в конкурса. Те спечелиха първа награда и проектът им ще бъде финансиран с 2000 лв. През тази учебна година ще изработят и програмират робот, който да е в подкрепа на децата със специални образователни потребности от друго училище в града. Роботът ще  им помага да учат цветове, цифри и други неща, които понякога са предизвикателство за тях.

 

Второто място в конкурса е за не по-малко достойната идея на ученици от Професионална техническа гимназия „Симеон Велики", град Велики Преслав. Техният проект ще бъде финансиран с 1000 лв. от Телъс Интърнешенъл Юръп. Учениците се изправят срещу проблем, който засяга всички ни – нарастващата агресия и гняв, които се усещат осезаемо в училище. Те ще оборудват стая, в която учениците да „заключват“ гнева си. Ще има съоръжения за освобождаване на негативната енергия, като същевременно ще слушат успокояваща музика. От името на съучениците си наградата получи Любомир Любомиров, който е председател на Ученическия съвет в гимназията.

 


 

 

Публикувано от:

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява

 

ПОКАНА

за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма

„Еразъм+” за периода 2018 - 2020 година

 

От кандидатите се изисква да имат минимум петгодишен експертен опит в областта на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+” и/или други програми. Те следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:

  • Владеене на поне един от работните езици на ЕК (английски, немски, френски).
  • Компютърна грамотност (MS Оffice)

Необходими документи за кандидатстване:

  • Формуляр за кандидатстване, наличен на сайта на ЦРЧР – www.hrdc.bg
  • Мотивационно писмо
  • Професионална автобиография на български език или на един от работните езици на ЕK – Europass CV
  • Europass езиков паспорт на български език
  • Копие на Диплома за завършено висше образование или друга по-висока степен
  • Копие на документ, доказващ владеене на чужд език (един от работните езици на ЕК)
  • Попълнена и подписана Декларация за липса на конфликт на интереси

Подробности за условията, както и необходимите за кандидатстване документи, могат да бъдат изтеглени от следния адрес: http://hrdc.bg.

 

Краен срок за подаване на документите – 04.01.2018 г.

Документите задължително трябва да бъдат изпратени по пощата на адрес:


Център за развитие на човешките ресурси
ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3
1000 София


Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за външни оценители"

 

 

Източник: ЦРЧР, 06 декември 2017
 

 

Първите 12 социално отговорни компании се включиха в „Тази Коледа чудесата правите Вие!"

Дванадесет социално отговорни компании вече подготвят интересни инициативи в офисите си, които ще приютят коледния дух. Весело настроение и доброта през най-празничният месец от годината, ще помогнат на новородени бебета в риск да не започват живота си зад стените на домове за изоставени деца.

 

Първите участници в петото издание на „Тази Коледа чудесата правите вие" на фондация „За Нашите Деца“ са: Deichmann, BRITANICA - филиал Люлин, Адвокатска кантора Пенков-Марков и партньори, Sutherland global, Профи кредит, Kreston Bulmar, ING Bank, Abrites, Компас, Кика Бу, Порше София Изток и BOLD fashion.

 

Те избраха по една от дванадесетте различни идеи за коледна забава. Три организации ще наберат средства чрез „Вкусът на Коледа“, две чрез „Кино в офиса“, а други две избраха традиционния „Коледен базар“.

 

Всички тези различни компании са обединени от една обща кауза – да помогнат на повече деца да живеят със своите родители и да имат шанс за щастливо детство и достойно развитие. Каузата на кампанията е превенция на раздялата, защото семейството единствено може да даде уюта и подкрепата нужни за развитието на едно дете. С набраните средства от кампанията, екипът на фондацията ще подкрепи семейства още в родилното отделение, за да не се разделят с децата си и да ги дарят с щастливо детство.

 

Ако сте социално отговорна организация, и искате да помогнете на деца в риск и техните родители, посетете сайта на кампанията - http://yourmiracles.eu и разгледайте списъка с предизвикателства, които доказват, че да правиш добро е лесно и може да бъде много забавно. На сайта ще откриете и пакет с необходимите, за организирането на всяка от инициативите, материали.

 

Станете част от коледната кампания като заявите участие на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да успеем заедно да сбъднем мечтата на стотици деца за семейство!

 

 

 

Публикувано от:

За Нашите Деца

 

Спортният талант Петър Божилов с два златни и един бронзов медал от турнир в Солун

Спортният талант на „Еврофутбол" и ФРГИ - Петър Божилов завоюва два златни и един бронзов медал в абсолютната категория на силния международен турнир по плуване „Александрия", който се проведе от 01-03.12.2017 г. в Солун.

 

17-годишният столичанин победи в дисциплините 400 и 800 метра свободен стил, като в по-късата дистанция постигна второ по сила време на турнира – 3:59.5 минути. Резултатът му на 800 метра е 8:16.8 минути. Бронзът Петър спечели на 1500 метра. В надпреварата участваха 960 плувци от осем държави.

 

В същото време друг Спортен талант на „Еврофутбол" и ФРГИ – Мария Делчева е на лагер в град Окаяма, Япония с националния отбор мъже и жени по бадминтон. Там бе подписан и официален 4-годишен договор между родната и японската централи за провеждане на подготвителни лагери в островната държава.

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

Стартира национална кампания „Дарете час" 2017

По повод 5 декември – Международния ден на доброволеца, Центровете за работа с доброволци, част от мрежата на Националния алианс за работа с доброволци (НАРД), се обединяват зад обща кауза в кампания „Дарете час", която тази година ще се проведе от 1 до 8 декември!
 

Концепцията на тазгодишната кампания – „Дарете час" е вдъхновена от обявяването на 2017 година за Международна година на устойчивия туризъм за развитие.
 

За 13 поредна година кампанията се реализира в седмицата преди 5 декември – Международния ден на доброволеца и си поставя за цел да популяризира доброволчеството сред широката общественост чрез въвличане на максимален брой хора, които да дарят време, знания и труд за конкретна общественозначима кауза.
 

В рамките на кампания доброволци си поставят за цел да облагородят и популяризират място с културна, природна, археоологическа значимост в родния си град.
 

Обектите, представени с кратка история и снимки, ще бъдат събрани в наръчник-пътеводител за скритите перли из България, съживени от доброволците в кампания „Дарете час".
 

Отделните обекти ще бъдат разпространени в туристическите платформи, които подкрепят инициативата – „iLoveBulgaria" и „Опознай.бг".

 

Илюстрация: Pixabay

 

 

Източник: НАРД, 04 декември 2017

 

„Магарето дава яйца, а къртицата лети"
Децата познават много по-добре нинджите и принцесите, отколкото къртицата, магарето и други често срещани животни в България. До този извод стигат в Българска фондация „Биоразнообразие“ след срещите си тази есен с деца в предучилищна възраст от две детски градини в Габрово.

 

От септември 2017 г. насам всеки вторник и сряда преди обяд екип на фондацията провежда с деца от две детски градини в Габрово занимания сред природата. „Стараем се децата да се научат на уважение и възхита към творенията на природата, да не мачкат гъби и насекоми… Говорим си защо листата сменят цветовете си, как се образуват снежинките, къде зимуват животните и откъде идват яйцата и млякото. Наричат ни каките” и много се радват, когато ни видят. Надяваме се да ги научим как да намират забавления, когато са сред природата. Да разберат, че имат роля за опазването й и да бъдат пример за останалите“ споделя за НПО Портала Мариета Терзиева, координатор на проект „Диви и щастливи“ в Българска фондация „Биооразнообразие".
 

 

И тъй като напоследък доста нашумя въпросът за това имат ли място гражданските организации в училище и в детската градина, надявам се следващите редове да отговорят на колебаещите се.

 

„Биоразнообразие" работи с около 50 деца от детските градини „Радост 1"  и „Мечо Пух“. Когато има изнесено занимание извън града, с екипа на фондацията са трима учители и едно медицинско лице. „Родителите ни подкрепят  много. Всеки път изпращат децата подходящо облечени. Попълват си декларациите за съгласие навреме. Изказват ни възхищение от нашата работа, когато се срещнем в детската градини и искат проектът да продължи и следващата година“ – казва Мариета. И уточнява, че преди да започне същинската работа по проекта, е имало доста подготовка и опознаване – разговори с директорите, по две родителски срещи във всяка от детските градини, анкетно проучване на родителските нагласи. От анкетите става ясно, че  голяма част от родителите подкрепят идеята децата им да прекарват повече време навън, да опознават природата и живия свят около тях, но при определени условия. Напълно съгласни са децата им да играят, но само, когато температурата е положителна, без да скачат в локвите, без да се цапат, и мокрят. „Разбира се има и по-смели родители, от нашата порода, които се стараят да осигуряват истински преживявания на децата си“ – допълва тя. Фондацията ще продължи да изследва мнението на родителите и ще направи обобщение през април 2018 г.


 

Българска фондация „Биоразнообразие"  има опит в работа с деца и преди този проект. Тя е създател на Детската природна академия „Узана" край Габрово. В академията се организират много събития, свързани с децата и природа. От еднодневни занимания за опознаване на царствата на растенията, животните или гъбите до 5-дневни природо-изследователски лагери, на които децата спят на палатки, играят игри, палят лагерен огън и учат нови неща за природата, за другите и за себе си.

 

Заниманията с децата по проекта „Диви и щастливи" са основани на методиката на датските горски детски градини, за адаптирането, на която помагат обучени педагози от сдружение „Мечти и отбори България". Според тази методика, в Дания децата основно прекарват времето си на открито (дори спят навън), а педагогът се намесва само, за да определи територията за игра, правилата за безопасност и в моменти, когато децата открият нещо интересно и има потенциал за предаване на нови знания.


„Учим ги как да използват лупа, какви птици има в гората, обръщаме им внимание на тишината в природата, на промяната на времето в различните сезони, на различните листа на дърветата. Следващите занимания ще посветим на това как можем да си направим коледна украса от шишарки и сурвачки от дрян“ – разказва за работата Мариета. И допълва -  „При първото посещение някои деца се притесняваха и едва казваха имената си, а днес могат да ти говорят дълго за снега по дърветата и слънцето. Мисля, че им харесва. Има деца, които изненадват дори учителите си, защото станаха по-активни и общителни. Разбира се, най-много ги вълнува кога ще ходим пак някъде“.

 

Заниманията протичат или в двора на съответната детска градина, или сред природата извън града. „Избрахме си детски градини с големи дворове, за да може да играем там, когато времето не е подходящо за пътуване извън града. На четвъртото ни занимание с всяка група посетихме Детска природна академия „Узана". Гората, гъбите, есените цветове, огромната поляна заплениха децата. По-нататък посетихме и истинска ферма, където някои деца за пръв път видяха отблизо живи животни. Бяхме на гости при дядо Съби от село Думниците, който отглежда много видове птици, коне, овце, зайци, котки и кучета. Хлапетата бяха във възторг. Посещението ни съвпадна и с втория сняг, така че имахме много снежни забавления“ – разказва още Мариета.

 

Според нея в двора на всяка детска градина и училище може да се обособи кът, където да се провеждат подходящи учебни занимания. Това, според Мариета, ще разнообрази програмата на децата и ще помогне да прекарват повече време на чист въздух.

 

Проектът „Диви и щастливи" е едногодишен и се финансира от програма VIVACOM Регионален грант 2017 г.  Отпуснатите средства са общо 4985 лв. Основният разход е транспортът на децата. Останалите средства са за материали, които използват по време на заниманията, както и за подготовката, провеждането и анализа на анкетите, с които фондацията цели да покаже въздействието на играта на открито върху развитието на децата.

 

Оттук нататък заниманията им продължават всяка седмица до май 2018 г. на открито или закрито, според времето и съгласието на родителите. Предстои Коледна работилница за украса от природни материали. Ще наблюдават смяната на сезоните. Ще се включат в ежегодния карнавал на Габрово през май месец с костюми „Героите на Балкана".
 

Проектът „Диви и щастливи" е реализиран с финансиране от програма VIVACOM Регионален грант. Партньор на програмата е Български център за нестопанско право.
 

VIVACOM Регионален грант 2017 вече е отворена за кандидастване. Подробности за това как може да се включите до 8 януари 2018 г., вижте на НПО Портала и на www.vivacomfund.bg.
 

 

Снимки: Българска фондация „Биоразнообразие"
 

 


Автор: Ралица Николова 

 

Не мигайте пред българското кино!

7 филма, 3000 зрители, 9  града, екип от 20 човека, всички доброволци, 7000 изминати километра, 5000 раздадени флайера, 500 разлепени плаката и над 30 кашона изядени пуканки. Това е статистиката от второто национална турне за българско късометражно кино, а за емоцията и преживяното, за НПО Портала разказва Николай Стоичков - един от основателите на фондация „NО BLINK" („Не мигайте пред българското кино!“).
 

BLINK са група от 20 млади кинаджии, както често ги наричат, които втора година обикалят страната, за да показват най-добрите късометражни филми на млади автори, произведени у нас през последните години. Създават и портал, който предоставя подробна информацията за всяка от лентите и възможност те да бъдат гледани през Youtube канала на организацията.
 

 „През всяка от последните пет години в България се произвеждат около 150 късометражни филма, но обикновено ги виждат не повече от 1000 човека, които се занимават с кино и ходят по фестивалите у нас. Тези филми не достигат до широката публика“ – така накратко обяснява Николай защо късометражното кино е тяхна кауза.  „Защото късото кино заслужава да бъде навсякъде, а не само в любимите ни софийски арт салони. Защото вярваме, че седмото изкуство трябва да живее живота си точно така, както се е зародило: в движение“ – казват немигащите.


Те самите са автори на такива филми и миналата година посетили пет града, за да ги покажат на хора извън София. Интересът бил голям и повече от 2000 зрители се отзовали на тяхната покана.
 

Тази година вече били наясно какво и как да направят, за да стане истинско турне, с партньори, с качествена и широка реклама. И така, въоръжени със селекция от най-добрите 7 късометражни филма за последните години, от юни до септември, пътуват до Бургас, Плевен, Приморско, Варна, къмпинг „Градина", Бургас, Пловдив и Созопол – на Аполония. Две прожекции е имало и в София. Канят хората в зали, летни кина, площади, на плажа под звездите.


В селекцията има всичко, за всички възрасти – анимационен филм, документален, игрален, екшън, комедия:

Правила” (2017). Драма, 20 мин., реж. Ясен Генадиев. Актьори: Стефан Данаилов, Мария Статулова, Евелин Костова, Дарин Ангелов.
„88 MHz” (2017). Документален, 39 мин., реж. Яна Титова. Актьор: Йордан Георгиев.
„Легенда за първия кукер” (2016). Анимация, 5 мин. Автор: Студио Змей.
„Една нощ с Борис Павлович” (2017). Драма, 20 мин., реж. Георги Светломиров. Актьори: Венцислав Занков, Ники Стоичков.
„Крило на дракон” (2017). Драма, 24 мин., реж. Антония Милчева. Актьори: Цветомира Любомирова, Александър Смолянов.
„Моята истина” (2017). Детски, 8 мин., реж. Стефани Райчева.
“На червено” (2016). Комедия, 20 мин., реж. Тома Вашаров. Актьори: Цветан Даскалов, Пламена Гетова, Вълко Камарашев, Явор Борисов, Николай Върбанов,Жанет Йовчева, Борис Кашев, Георги Сираков.

 

На Градина, разбира се, прожекциите са на плажа. NО BLINK се притеснявали дали ще дойдат хора, но местата бързо се запълнили и трябвало да осигуряват още много.
 

„Всички прожекции започваха с представяне на запис на програмата, каузата и идеята от водещите – Яна Титова и Александър Алексиев. Почти на всяко място присъстваха лично двама-трима от авторите на филмите. Оставаха дълго след прожекциите и хората си говореха с тях. Възрастта на зрителите беше от 4 до 70 години, имаше и чужденци. Всички филми бяха със субтитри на английски. Благодарение на партньорите, които ни подкрепиха, раздавахме пуканки, напитки, подаръци, брошури с информация за нас и за това какво още може да бъде гледано на портала ни“ – споделя Николай.


 

 „Филмите предизвикаха буря от смях, умиление, вдъхновение"
 

„Основните неща, които измервахме, за да видим дали сме да постигнали целта си, бяха посещаемостта и емоцията на хората. Първото е лесно да се види. Местата бяха пълни, имахме с 50 процента повече посещения спрямо миналата година. Забелязахме, че хората наистина се впечатляват от факта, че им предлагаме български филми, а брошурите ни допълнително провокираха интереса им. След прожекциите винаги имаше хора, които идваха да споделят впечатления и да ни благодарят, че сме им дали възможността да видят такова" кино. Част от емоцията сме запечатали във видеата, които подготвяхме след всеки град.  Това, което въобще не очаквахме, но се случи, е, че успяхме да научим хората на уважение към късометражното кино – след всеки филм те го показваха чрез аплодисменти. Този етикет го има в театъра, но обикновено филми получават аплодисменти само по фестивали" - казва Николай.
 

 

И допълва, че на местно ниво са срещнали много хора, които пожелали да ги подкрепят, след като са разбрали защо са в града. Предлагали им безплатни вечери на екипа, нощувки без пари или с отстъпка почти навсякъде.  Е, имало е и такива, които смятали, че са отишли с една камара пари, които се опитват да изхарчат и искали и те да вземат нещо“. 
 

Бюджетът на турнето е 5000 лева, които фондация NО BLINK получава като грант от програмата Vivacom Регионален грант 2017. Това е и първият им спечелен проект след създаването на фондацията. Проектът „КИНОlove – на лов за късо кино!" е един от 13-те, които получават подкрепа от програмата през тази година.
 

Средствата покриват транспортните разходи, печатни материали, широката реклама на турнето, включително интернет реклама под формата на видео материали, заснети от младите творци. А също отразяване на всяко от събитията чрез специално творческо видео. Видеата можете да гледате на портала на NoBlink. 
 

И тъй като съм сигурна, че предстои тепърва да четем и слушаме за тези немигащи пред българското кино млади хора, много искаме да ви разкажем още за тях.
 

Николай е завършил режисура в Нов български университет, при проф. Георги Дюлгеров. От този клас са и останалите членове на екипа – режисьори, оператори, сценаристи. В рамките на майсторски клас при проф. Дюлгеров през 2015 г. е трябвало всеки от тях да заснеме своя първи късометражен филм. „Толкова се сплотихме, че работихме заедно, за да си помагаме. Заснехме заедно 7 филма и всеки път всеки от нас влизаше в различна роля – на режисьор, сценарист,  и т.н." – разказва Николай.
 

„Есента преди две години събрах тези хора и им казах, че ние вече сме екип и трябва да  продължим да работим заедно. За моя радост всички приеха и така преди две години започнахме. Вярваме, че ще имаме успех. Видяхме, че има смисъл, хората имат нужда от това, което правим, а от друга страна и никой друг не се занимава с популяризирането на това изкуство“ – допълва той.
 

Сега подготвят следващото лятно турне и се опитват да обезпечат всички разходи с бартерни партньорства. Порталът на NО BLINK има възможност за предоставяне на реклама и продуктово позициониране. 
 

Мечти имат много, идеи също. Планират да организират фестивал за късометражно кино със състезателен характер. „В даден момент на портала ще започнем да качваме и пълнометражни български филми. Имаме идея да направим годишни награди за нашата гилдия. Ако всичко върви по план, ще имаме и онлайн предаване на портала, в което ще запознаваме хората с екипите, които създават късометражните филми, за да могат да ги познават, да не са анонимни“ – казва Николай.
 

Очаквайте „КИНОlove – на лов за къси филми" и следващото лято. И да си знаете -  „Не мигайте пред българското кино“.Проектът „КИНОlove – на лов за късо кино" е реализиран с финансиране от програма VIVACOM Регионален грант. Партньор на програмата е Български център за нестопанско право.
 

VIVACOM Регионален грант 2017 вече е отворена за кандидастване. Подробности за това как може да се включите, вижте на НПО Портала и на www.vivacomfund.bg.

 

Снимки: фондация „NoBlink

Моменти от турнето.
 


Автор: Ралица Николова

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.