118 спортисти се борят за финансиране по програма „Спортни таланти" на „Еврофутбол" и ФРГИ

118 спортисти се борят за финансиране по програма „Спортни таланти“ на „Еврофутбол“, след като от постъпилите общо 125 проекта 7 отпаднаха още в началната фаза на оценяването, поради некоректно попълнени документи (т.нар. административен критерий). Това стана ясно, след като партньорите на букмейкърската къща в каузата – Фондация „Работилница за граждански инициативи“, осигуриха техническата обработка на кандидатурите и ги изпратиха за разглеждане от Групата на съветниците, в която попадат представители на медийните партньори на Програмата, общественици, настоящи и бивши спортисти и треньори.

 

Ето имената на отпадналите:

 

1. Михаел Михайлов,  Стара Загора, 15 г., тенис на маса;

2. Цветейоана Пейчева, Сестримо, 8 г., художествена гимнастика;

3. Мария Манова, София, 11 г., фигурно пързаляне;

4. Рая Лалова, Мездра, лека атлетика;

5. Божидар Темелков, Айтос, 18 г., джудо и самбо;

6. Радостина Лулова, Кърджали, 24 г., силов трибой;

7. Цвета Галунова, Велико Търново, 21 г., шахмат.

 
За финансова подкрепа в размер на до 5 000 лева се състезават атлети от различни спортове, а както „Еврофутбол“ вече обяви, търсената от спортистите сума е близо половин милион лева.

 

След като приключи оценяването на проектите от специалното жури, букмейкърската къща ще организира официална церемония, на която ще обяви победителите, както и размера на тяхното финансиране. 

 

Очаква се това да се случи в края на март, а на церемонията ще бъдат поканени и всички, чиито усилия са допринесли за популяризирането на каузата през шестте години на нейното осъществуване.

 

„Еврофутбол“ и ФРГИ благодарят на всички свои партньори и на всички атлети, които оценяват приноса на програма „Спротни таланти“ за развитието на българския спорт! 

 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”
 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ? Ако участвате в проект на Европейския корпус за солидарност и ако извършвате доброволческа дейност, няма да получавате заплата, но ще имате право на пътни, нощувки и дневни, както и застрахователно покритие за срока на дейността. Ще получите и съответното обучение преди да започнете дейността си и след като пристигнете на място. Участниците, които са ангажирани в рамките на професионална подготовка или като стажанти, в някои държави подписват трудов договор, съставен в съответствие с националните разпоредби на приемащата държава. Предоставят се и дневни надбавки. Участниците, които биват набирани с цел назначаване на работа, винаги ще имат официален трудов договор и заплата, която съответства с местните закони, подказонови актове и колективните трудови договори. КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ? Регистрацията се прави в интернет страницата на Европейския младежки портал: https://europa.eu/youth/Eu_bg Повече информация за Европейския корпус за солидарност ще намерите тук: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_bg

На 8ми април 2017 г. Форум КЛЮЧ отново ще Ви очаква в познатата Ви вече зала на Независим театър в София, ул. Върбица 12.
Започваме в 13,30 ч. за всички, които искат да се насладят на петъчната вечер и същевременно да не изпуснат онова, което екипът ни е подговтил.

А какво е то – можете да видите на сайта ни: www.forum-klyuch.info
От днес сме отворили възможността за вКЛЮЧването Ви в събитието, но се обръщаме към Вас и с предложение да обмислите различни варианти за това как да дадете възможност на Форум КЛЮЧ да се развие още повече, да го има и да може да Ви предлага все по-добри мотивационни изживявания, не само на голямата си сцена, но и в нови формати.

Бихте могли да ни подкрепите:

 • като вземете един от спонсорските билети за КЛЮЧ 2017 оттук: или просто си направите безплатна регистрация и дойдете на 8ми април;
 • като харесате страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/ForumKLYUCH/
 • или направите дарение към нас по Ваш избор оттук: http://42-foundation.org/stani-daritel/
Очакваме Ви на 8ми април, за да видите кои са онези #ИмаГи страхотни и вдъхновяващи, а понякога и много провокативни личности – КЛЮЧари!

Покана за кандидатстване за харта за мобилност 2017, сектор "Професионално образование и обучение" на ключова дейност 1

Публикувана е Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма "Еразъм+".

 

Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

 

Моля да се запознаете с приложените документи, съдържащи подробна информация за поканата и предоставяните от нея възможности, и най-вече с критериите за допустимост.

 

Формата за кандидатстване е достъпна тук.

 

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 17.05.2017г., 13:00ч. българско време.

 

На сайта на ЦРЧР е публикуван и актуален списък с притежателите на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.


.....
Допустими участници
Участваща организация може да е:

 • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с професионалното образование и обучение (организация за ПОО); или
 • всяка публична или частна организация, която развива дейност на пазара на труда.

Например тези организации могат да бъдат:

 • училища/институти/центрове за професионално образование;
 • публични или частни, малки, средни или големи предприятия (включително социални предприятия);
 • социални партньори или други представители на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
 • публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • научноизследователски институти;
 • фондации;
 • училища/институти/образователни центрове (на всички равнища — от предучилищно до гимназиално образование, включително образование за възрастни);
 • организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;
 • организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране, и информационни услуги;
 • органи, определящи политиките в областта на професионалното образование и обучение.

Всички организации трябва да са установени в държави по програмата:
а) държавите — членки на Европейския съюз,
б) следните държавите от ЕАСТ—ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
в) бивша югославска република Македония и Турция.


Пълната информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР.
 

 

Източник: ЦРЧР, 09 март 2017

Участвай в проучване на технологичните нужди на НПО сектора у нас

Фондация „Работилница за граждански инициаитиви“ (ФРГИ) стартира проучване на технологичните нужди на НПО сектора у нас. Проучването е с цел да бъдат подобрени услугите, предлагани на единствената у нас платформа за технологични дарения TechSoup България, управявана от ФРГИ.

 

TechSoup България стартира през 2009 г., в резултат от партньорството на ФРГИ с TechSoup Global. Това партньорство даде възможност за българските граждански организации и читалищата да имат достъп до високотехнологични продукти. Програмата подпомага неправителствените организации и читалищата в страната като предоставя безвъзмездно софтуер и дава възможност на неправителствените организации да оптимизират ресурсите си и максимизират ефекта от своята работа. До момента от програмата са се възползвали повече от 400 граждански организации, а размерът на спестените от тях средства надвишава 850 000 лв.

 

Информацията от проучването ще подпомогне ФРГИ да научи повече за технологичните нужди на сектора и ще подобри предлаганите услуги на платформата TechSoup България. Проучването представлява онлайн анкета с 28 въпроса, касаещи различни аспекти от технологичното обезпечаване на НПО, с акцент върху техните нужди и предпочитания. Анкетата е отворена до 20 март 2017 г.

 

Включи се в проучването от тук.

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”
 

 Конкурс "Водата в песни и стихове"

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново кани учениците от І до ХІІ клас от училища, школи и извънучилищни звена от Велико Търново и Габрово да събират стихотворения и песни, посветени на водата. Поводът е 22 март – Световния ден на водата. Учениците трябва да потърсят стихове и песни от наши и чужди автори, да се запознаят с тях и да ги изпратят в регионалната инспекция. По този начин ще се обърне внимание на този жизненоважен природен ресурс, но от гледна точка на литературата и музиката.
 

Инициативата ще се осъществи съвместно с Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново, Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов" в Габрово и Регионалните управления на образованието.
 

Събраните стихове и песни ще бъдат публикувани на интернет страниците на РИОСВ и Регионалните библиотеки за да може да бъдат използвани в учебния процес или в извънкласните форми на обучение. Текстовете ще бъдат включени в „маратон на четенето“ в двете библиотеки.  Предвидена е възможност за маратони в библиотеките и в другите населени места в региона. Млади изпълнители ще представят подбрани  песни по време на маратона.
 

Участието в инициативата се осъществява чрез регистрационна форма с данните на училището, информация за намерените стихотворения и/или песни, броя на участвалите ученици и желанието им да се включат в маратона на четенето. Регистрационната форма е налична на сайтовете на организаторите.
 

Крайният срок за получаване на регистрационната форма и материалите е 15 март 2017 г., на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в РИОСВ – Велико Търново.

 

Снимка: Pixabay

Участвайте със свое събитие в Европейската седмица на устойчивото развитие

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е общоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие. През миналата година са осъществени 4212 дейности в 38 страни. Тази година тя ще се проведе от 30 май до 5 юни 2017 г.
 

ЕСУР 2017 е свързана с Целите за устойчиво развитие на ООН. Канят се правителствени агенции, изследователски центрове, образователни институции, музеи, фондации, сдружения и бизнеса, както и граждани, да се регистрират със свои събития , проекти, дейности, които насърчават устойчивото развитие и допринасят за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. Възможна е регистрация и със събития, проекти и дейности, които стартират преди или завършват след ЕСУР. В тези случаи, най-малко един от дните на подобни събития трябва да бъде по време на ЕСУР. Като друга възможност, заинтересованите лица се канят да се включат по места в събития, дейности и проекти, които ще се проведат по времето на ЕСУР.
 

Указанията за кандидатстване и формуляр, можете да намерите на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

Източник: Изпълнителна агенция по околна среда, 01 март 2017

Младежки информационно-консултантски център Видин приканва спортните клубове от област Видин да се обръщат към Центъра за консултации. В резултат на недостатъчните средства, които Община Видин отделя от бюджета си  за спортните клубове, както и минималните приходи, които самите клубове генерират МИКЦ Видин започва целенасочени консултации по разработване на проектни предложения към Министерството на младежта и спорта. Добър механизъм за финансиране на спортни клубове са проектите, с които могат да кандидатстват към Министерството на младежта и спорта, но поради липса на административен капацитет малко клубове от област Видин се възползват от тази възможност. 

Но за да бъде допустим кандидат един спортен клуб е необходимо да бъде изрядно регистриран, като юридическо лице с нестопанска цел, впоследствие регистриран в ЦРЮЛНЦ към Министерството на правосъдието и член на съответната спортна федерация. МИКЦ Видин предлага подкрепа на спортните клубове по изготвяне на документите за различните регистрации, които са необходими, за да отговарят спортните клубове на изискванията за кандидатстване към Министерството на младежта и спорта. 

МИКЦ Видин предлага индивидуални и групови консултации. За получаване на консултации от МИКЦ Видин е необходимо да се попълни заявка за консултация, която може да се изтегли от бутова "заявка за консултация" от дясно в началната страница http://mikc.aktivnoobshtestvo.org/  или попълни на място в МИКЦ на адрес гр. Видин, пл. "Бдинци" №2, партерен етаж. 

Въз основа на получените от спортните клубове заявки и техния профил, МИКЦ Видин ще следи възможностите, които предлага Министерството на младежта и спорта за всеки конкретен клуб. 

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема: „България в Европейския съюз: десет години по-късно". В конкурса могат да участват български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години, като крайната дата за изпращане на есетата от участниците е 22 март 2017 г. чрез попълване на на формата за кандидатстване на адрес: https://goo.gl/lH925o

На 24 февруари 2017 г. се проведе първото от обученията на МИКЦ Видин, по проект МИКЦ Активно общество. В него взеха участие 60 младежи от видинските гимназии ГПЧЕ „Йордан Радичков“, ПМГ „Екзарх Антим I” и ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Обучение бе на тема „Изграждане на екип и умения за работа в екип“. За доброто провеждане на обучението бяха осигурени двама лектори, членове и доброволци на Сдружение Активно общество им помагаха при работата с големия брой участници. Използвани бяха методите на неформалното образование, като част от обучението бе и подробна презентация по темата.

Учениците изпълняваха задачи по групи, а в края на обучението презентираха своята работа, имаше дискусия, а не на последно място се и забавляваха. Младежите, които за пръв път участват в подобен род обучения споделиха, че са впечатлени от формата на събитието и методите на обучение. Други от участниците не за първи път участват в обучение организирано от Сдружението.

Любезен домакин на обучението бе регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ Видин.

 

 

НПО Порталът връчи годишните си награди за седма година

Албум със снимки от събитието можете да видите на фейсбук страницата на НПО Портала

На 22 февруари 2017 г., в Клуба на Столична библиотека в София Информационният портал за неправителствените организации в България (ngobg.info) раздаде годишните си награди за седма поредна година.

 

Наградите са признание към онези граждански организации, потребители на Портала, които редовно информират широката аудитория за дейностите, събитията, постиженията и изследванията, които правят. Изразяват позицията си високо, застъпват се и защитават правата на хората, със и за които работят. Правят го прозрачно и отговорно, а чрез Портала търсят и новите си съмишленици. Успяват да привличат интерес сред читателите на Портала - доброволци, студенти, ученици, учители, юристи, хора от бизнеса, журналисти, кметове, общественици и др.

 

Наградените:

 

В категорията „Организация с най-много публикации" отличените са:

 • Първо място, Сдружение „Верният настойник“ от Бургас (205 публикации);
 • Второ място, Фондация „Работилница за гражданска инициатива“ (186 публикации);
 • Трето място, Център за приобщаващо образование (93 публикации).
 • Читалище.то получи награда за Изгряваща звезда. Наградата се връчва за първа година Тя отличава организации, на които не е достигнало малко, за да се класират в призовата тройката и не са получавали награда досега.

В категорията „Организация с най-посещаван профил" наградата получи Фондация „Конкордия България“ (670 посещения).

 

В третата категория, „Най-четена новина", бяха отличени организациите, написали най-интересните за аудиторията материали. Това са:

Изгряващата звезда в тази категория е Български национален младежки фолклорен съюз от Варна за публикацията „XVI Национален музикално - фолклорен конкурс "Орфееви таланти" – Калофер-  1500 прочитания.

 

В категорията „Най-четената обява на Портала" наградата получи „Фондация "Отворени изкуства" от Пловдив за обявата „Фондация "Отворени изкуства" търси координатор проекти“ -  1970  прочитания.

 

Новата категория в наградите на Портала е „Най-голям успех в привличането на читатели". В нея се състезават онези организации, които имат едновременно публикации над средния брой за Портала и четения на публикациите си също над средното за Портала. Съотношението между тези два показателя класира победителите:

 • Първо място: Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие България" Организацията е сред най-активните потребители и 67% от нейните публикации са четени над средното за НПО Портала.
 • Второ място: Екологично сдружение „За Земята“. Организацията е сред най-активните потребители и 63% от нейните публикации са четени над средното за НПО Портала.
 • Трето място: Фондация „Асоциация Анимус“

Организацията е сред най-активните потребители и 62% от нейните публикации са четени над средното за НПО Портала.

 

Наградата „Най-верен поддръжник за 2016“ получи Илиян Пламенов от София, доброволец на НПО Портала.

 

НПО Порталът през 2016 г.:

 

На събитието Георги Генчев, ръководител на екипа на  Портала, представи постиженията през 2016 г. във факти и цифри:

 • Базата данни с НПО съдържа вече над 13600 регистрирани организации.
 • Има над 300 новорегистрирани доброволци през 2016 г., които търсят своята кауза, в която да се включат. Това са хора от различни възрасти, професии и имат интереси в много и различни сфери.
 • Порталът имаше над 600 000 посещения, от които 390 000 уникални.
 • Над 60 % от уникалните потребители на Портала са с магистърска или докторска образователна степен.
 • 1 800 000 са посетените страници.
 • Порталът беше медиен партньор на инициативи и събития на над 40 НПО.
 • Потребителите публикуваха над 2000 свои текста. Над 2600 са публикациите на екипа и цитирани журналистически материали. Над 110 са обявите за различни възможности за финансиране на НПО.
 • Абонатите на седмичния бюлетин на портала надхвърлиха 8000.
 • Освен от България, Порталът беше посетен над 1000 пъти от САЩ, Германия, Великобритания, Русия, Гърция, Холандия, Белгия, Италия, Испания,  Франция,  Австрия.
 • Най-важните темите за потребителите на Портала през 2016 бяха:
 • Насърчаване на дарителството/доброволчеството
 • Образование и наука
 • Законодателство, застъпничество, публични политики
 • Подкрепа на деца и родители
 • Култура и изкуство

НПО Порталът благодари на една от най-големите школи за суинг танци у  нас Lyndy Hop Bulgaria, чийто треньори безвъзмездно участваха в програмата  и поздравиха гостите с танци след награждаването.

 

Специални благодарности на Столична библиотека за домакинството и на клуб Клуб „Алкохол" за професионализма и гостоприемството.

Деца ще бъдат обучени за безопасно ползване на асансьори и ескалатори

От фондация "Асансьорна безопасност" заедно с Държавната агенция по метрологичен и технически надзор започват обучения в столични училища на деца за основните правилата за безопасно ползване на асансьори и ескалатори, съобщи БНТ.

От фондацията са издали книжка за децата, която показва рисковете при ползване на асансьори. В нея са онагледени най-опасните ситуации. Например - как да си отворим вратата, ако механизмът за отваряне е некачествен. В края на март започват обученията в групите от предучилищна възраст както и учениците от първи до трети клас.

От тази година всички асансьори вече трябва да имат монтирани устройства за директна връзка с асансьорен техник. Според изискванията на нормативната уредба разговорните устройства трябва да гарантират повиквания към 3 предварително зададени номера на поддържащата фирма. Устройствата трябва да бъдат монтирани така, че да гарантират постоянна двустранна връзка.

"Държавната агенция контролира състоянието на асансьорите. Това го правят и лицензираните фирми. Значително са намалели опасните ситуации. Няма през последните две години злополуки, които да са довели до смъртен случай. От началото на годината само един асансьор е спрян заради липса на разговорно устройство", индормира Нели Карипова, главен директор на "Инспекция за държавен технически надзор".

 

Източник: Детски дневник, 24 февруари 2017

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.