По-висок праг на бедност на хората, които ще имат право на правна помощ и по-лесен достъп до нея със създаването на постоянно действащи регионални центрове. Това са част от промените в Закона за правна помощ, които депутатите приеха днес на второ четене, съобщи агенция "Фокус".

Със законовите изменения се дава възможност на повече хора да се възползват от безплатната юридическа помощ. Освен това гражданите ще имат достъп до регионални центрове към съответните адвокатски колегии, а националното бюро ще трябва да създаде единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети.

Тя се осъществява от адвокати по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции и се финансира от държавата.

С промените се въведе и възможността за предоставяне на правни консултации на всеки заинтересован чрез новосъздаден Национален телефон за правна помощ към Националното бюро за правна помощ, чрез който ще се предоставя правна помощ от адвокати, вписани в бюрото.

Новите текстове в закона предвиждат и уеднаквяване на критериите при предоставяне на правна помощ от различните органи в системата. В кръга на хората с право на безплатна правна помощ се включват и родители, дължащи издръжка на ненавършили пълнолетие деца и случаи по молби в съответствие с Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и други членове на семейството, съставена в Хага на 23 ноември 2007 г.


 

Източник: Дневник, 24 Януари 2017

Скорошно изследване установи, че 1/3 от българските семейства се държат агресивно с децата си и одобряват шамара като възпитателно средство. В училище агресивността сред децата също е голяма. Насилието в българското училище е на едно от най-високите нива, според доклад на ЕС. Въпреки това в едно столично училище се борят успешно с нея и помагат на децата да станат по-добри хора. По тази причина от Новини.бг потърсихме мнението на училищния психолог на 95 СУ в столицата Нели Велкова като специалист, работещ с децата за преодоляване на различни техни проблеми.

Тя уточни, че в училище децата се насочват към психолог от класен ръководите, учител или родител. Разбира се, със знанието (попълва се декларация за информирано съгласие) на родител/настойник. „Има деца, които сами търсят подкрепата на училищния психолог. Най-често те споделят за конфликт с други ученици, а все по-често и за "липса на внимание" в семейството. Това не означава непременно, че родителите не са обгрижващи, а по-скоро е сигнал за незадоволени базисни потребности от любов, разбиране, доверие“, подчерта специалистът.

„Винаги в основата на някакъв проблем се корени моделът на поведение, който е в къщи. Лекът срещу агресията в училище е в подхода и промяната на модела от страна на родителите. Причините за агресивното поведение са разнообразни и зависят от много фактори, които в основата се отнасят към семейното възпитание. Обикновено ние сами създаваме порочния модел. Родителите са модел на подражание и неправилна реакция от тяхна страна при определено поведение на децата, също може да бъде причина за деструктивно поведение. Трябва да се търсят различни начини на общуване, насоки, подкрепа. Например спортът е една много ефективна мярка за превенция. Той дава възможност при по-буйните и агресивни ученици този вид "излишна" енергия да бъде пренасочена в правилна посока. Много добре се отразява и при хиперактивните деца.”, подчерта Велкова.

Тук можем да споменем добрите практики, които се прилагат в това столично училище. Това се постига с привличане на децата в различни клубове по интереси, които са безплатни и са по програми на Министерство на образованието, Министерство на спорта и европейски програми. Децата с желание се включват в различните проекти по интеграция, като джудо, където се учат на дисциплина и овладяване на гнева, футбол, народни танци, арт работилницата за идеи. 95 СУ разполага и с клуб „Силни без насилие“. „Това са едни добри практики, които се спомагат за справяне с агресивния модел на поведение, както и с училищния тормоз. Освен това училището отбелязва всяка година и Деня на розовата фланелка, който цели да се обърне специално внимание на превенцията срещу училищния тормоз. На този ден учениците се запознават с Хартата на ценностите и правилата в училища“, коментира Нели Велкова.

„Ако подходим градивно и опитаме да достигнем до причините за агресията чрез добрия тон, тогава нещата се случват. Много е важно общуването и стимулирането на комуникацията, възможността да сподели своята болка е първата крачка към преодоляване на агресивното поведение.”, увери Нели Велкова.

Психологът подчерта, че диалогът между родители и деца би могъл да се възстанови дори след като е бил нарушен. „Всяка една нарушена комуникация води до някаква форма на разстройство. При едни отключва депресия, при други агресия. Много е важно да се следи особено през пубертета за промени в поведението. Тогава децата се променят много и са изложени на психосоциални рискове. Важно е родителите да следят всяка една промяна в поведението на подрастващите. Агресията може да е знак дори и за употреба на психотропни вещества”, предупреди специалистът.

На въпрос кои са най-честите теми, по които децата не искат да говорят с родителите си, психологът каза: „Това са най-често темите за "първата любов", не всички деца споделят в семейството и когато са обект на агресия и тормоз в училище, и не на последно място решението им да се възползват от т.нар. "забранени неща".

 „В нашето училище като форма за справяне с агресията и училищния тормоз е в процес разработване на "Училище за родители", където родителите ще могат да получат подкрепа и насоки за трудни за тях ситуации. В училището се набляга и на извънкласните форми на обучение, зелените училища-като форми на работа за изграждане на екипност, доверие, толерантност", заяви още Велкова.

 

Източник: novini.bg, 25 Януари 2017

 

Фондация “Подслон за човечеството” (Habitat Bulgaria) кандидатства и бе одобрена в края на  декември 2016 г. за член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ (КН на ОПДУ) като организация, работеща в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи. Представители на организацията ще участват и в работата на сформирания към Комитета постоянен Подкомитет „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ към  по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Първото заседание на Подкомитета ще се проведе на  26  януари 2017 г. Ще бъдат разгледани и приети Вътрешни правила за работа на членовете на Подкомитета и ще се дискутират следните теми:

 • Задачи и  отговорности на УО на ОПДУ във връзка с обявяване на процедура за набиране на проектни предложения по СЦ 3 на ПО 2;
 • Задачи и ангажименти на Подкомитета;
 • Задачи, които ще се възложат на външен изпълнител по ЗОП;
 • Дизайн на процедура/процедури по СЦ 3 на ПО 2 – една процедура с един срок за кандидатстване, една процедура с няколко срока за кандидатстване, няколко процедури в периода 2017 – 2020, като се вземе предвид Рамката за изпълнение за 2018г.
 • Прилагане на режима на Държавни помощи по Специфична цел 3;
 • Други

Бихме искали да поканим организациите, които желаят да получават информация за заседанията и обсъжданията или да правят коментари и предложения по въпроси разглеждани от посочените комитет и подкомитет, да се свържат с нас на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 02/983 24 10

                                                                                          ***

Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството”) е национална организация на Habitat for Humanity International, чиято визия  е свят, в който всеки има достойно жилище. От основаването си през 1976 г. до сега международната организация е помогнала на повече от 6.8 милиона души да бъдат по-силни, стабилни и независими чрез жилищно подпомагане, включително строителство на нови домове, реновиране и ремонти, както и чрез разширяване на достъпа до по-добри жилищни условия чрез своите продукти и програми.


Хабитат България е създадена през 2001 год. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5 000 семейства в 24 населени места. Подробна информация за дейността на фондацията можете да получите на:
 www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria


Хабитат България е инициатор и  координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. От учредяването си през януари 2014г. работи активно и набира нови привърженици и членове.  Към момента Коалицията включва 32 неправителствени организации, браншови и професионални камари и асоциации, водещи компании в строителния сектор, общински администрации. Повече за дейността на коалицията можете да откриете на:
https://bg-bg.facebook.com/Coalition.Decent.Home

 

 

Публикувано от:

Фондация ”Подслон за човечеството” / Хабитат България

Invitation to bid: Fund Operator for the Active Citizens Fund in Bulgaria


The Financial Mechanism Office – the secretariat of the EEA and Norway Grants – is seeking a Fund Operator to develop and implement the EEA Grants programme for civil society in Bulgaria 2014-2021 (the "Active Citizens Fund"). This is the invitation to bid.

 

Background information

 

The EEA and Norway Grants 2014-2021 represent funding from Iceland, Liechtenstein and Norway to reduce economic and social disparities and strengthen cooperation with 15 EU countries in Northern, Central and Southern Europe. For the period 2014-2021, a total contribution of €2.8 billion has been agreed.

 

As described in article 3.2.b of Protocol 38c of the EEA agreement, funding shall be earmarked for support to civil society organisations in each of the 15 beneficiary states.

 

Programme allocation and objective

 

In Bulgaria, the allocation to the Active Citizens Fund (the civil society programme) is EUR 15 500 000 (see Memorandum of Understanding).

 

The objective of the Civil Society Programme Area is: "Civil society and active citizenship strengthened and vulnerable groups empowered" The Active Citizens Fund 2014-2021 in Bulgaria shall seek to develop the long-term sustainability and capacity of the civil society sector, with the aim of strengthening its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights. More information on the objectives, principles, thematic areas of support and design of the programmes can be found in the Terms of Reference (see link below).

 

Submission of bid

 

The Fund Operator will be responsible for the development and implementation the Active Citizens Fund in Bulgaria.

 

The Terms of Reference, Bid form and annexes are provided in the link below.

The deadline for submission of bids is 20 March 2017 at 12:00 (noon) CET. 

 

An online webinar information session for potential applicants will be organised in February 2017. Please keep an eye on this website for further details.

 

Any questions should be addressed to Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Please specify the country and organisation name in the subject line of your email (see section 6.4 of the Terms of Reference for further information on submission of and responses to questions).  

 

Bid documents can be found here http://eeagrants.org/News/2017/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-the-Active-Citizens-Fund-in-Bulgaria


 

 

 

Източник: Royal Norwegian Embassy in Bucharest, 24 Януари 2017

 
Българското представителство на Асоциацията "Прозрачност без граници" представя днес резултатите от международния индекс за възприятие на корупцията за миналата година. Подробности от изследването се оповестяват в деня, в който се очаква Европейската комисия да публикува оценката си за реформите в областта на правосъдието у нас.

Най-силно засегнатият сектор от корупцията в България е съдебната система, следвана непосредствено от законодателната власт. Сравнението с предишни издания на Барометъра показва негативна тенденция в оценката. В продължение на няколко поредни изследвания съдебната система отбелязва стойности, които свидетелстват за изключително сериозен проблем. Данните са оповестени от българското представителство на международната организация "Трансперънси интернешънъл" часове преди целият доклад да бъде представен публично. Най-често българите дават подкуп на лекари и пътни полицаи. Едва 19 процента от далите подкуп биха подали сигнал за корупция, констатира изследването.

Информационните агенции вече разпространиха заключение на "Трансперънси интернешънъл", че в страните с популистки лидери, дошли на власт с обещания за промяна на статуквото и премахване на корупцията, този проблем се задълбочава. В доклада на организацията се казва, че популистките и автократични лидери обикновено налагат още по-корумпирани системи в страните, където са обещали реформи.

Председателят на "Трансперънси" Хосе Угас дава за пример Унгария и Турция. "Трансперънси" поставя на първо място в класацията като най-малко корумпирани Дания и Нова Зеландия. Сомалия е на дъното на класацията.

България е на 75 място по корумпираност сред 176 страни. 
 

От страните в ЕС е на последно място, отбеляза в "Преди всички" Калин Славов, изпълнителен директор на "Прозрачност без граници". Не можем да говорим дори за движение. В медицината това е правата линия на смъртта, няма живот при пациента.
 

Няма политическа воля за приемане на съответното законодателство, а съдебната власт ВСС генерира скандал след скандал. Анализаторите казват, че сме извървели екстензивния път за развитие – формалното приемане на законодателство в посока на наказателни мерки. Само с наказателна репресия проблемът с корупцията не може да бъде решен. Първите страни в класацията са модел за почтено и отчетно управление. Ако продължаваме да вървим само в посока на борбата с корупцията, винаги ще сме в положение на догонващи. Ще хвърлим ръкавица на политическите партии, като ги призовем да предприемат конкретни мерки, които да подобрят начина на управление така, че да остане по-малко място за корупция, добави Славов.
 

Цялото интервю на Валерия Николова с Калин Славов можете да чуете в звуковия файл на БНР.


Автор: Марта Младенова

Източник: БНР, 25 Януари 2017

Общонационалният конкурс по програма „Спортни таланти“ на „Еврофутбол“ започна на 23.01.2017 г. Всеки индивидуален спортист на възраст до 25 години може да представи своя проект за финансиране до 5 000 лева до 28 февруари, когато приключва подаването на документите. Те са налични на сайта talanti.eurofootball.bg или на интернет страницата на партньорите от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – www.wcif-bg.org.

За шеста поредна година българският букмейкър осигурява средства, които спортистите да използват за участие в състезания, закупуване на екипировка, за подготовка или за възстановяване. Важно условие е самите те да обезпечат 20% от необходимата им сума, с което да съфинансират собственото си представяне през сезона.

В конкурса могат да участват състезатели в една от трите възрастови групи: до 15 години включително, от 16 до 20 години и от 21 до 25 години. Традиционно „Еврофутбол“ осигурява поне една квота за параолимпийци, както и атлети с увредено зрение и/или слух. Списък с допустимите индивидуални спортовете, които тази година са 72 на брой, можете да намерите тук.

Конкурсната част по програма „Спортни таланти“ ще продължи до 28.02.2017 г. Следва оценяване на проектите от представители на Групата на съветниците. В края на март 2017 г. ще бъдат обявени и новите Спортни таланти на „Еврофутбол“. Българският букмейкър ще организира на сайта си анкета за определянето на „Спортен талант на публиката“, чрез който ще бъде финансиран още един състезател.

127 спортисти и финансиране за над 650 000 лева – това е равносметката за петте години от съществуването и реализацията на програма "Спортни таланти" на „Еврофутбол“. Всичко това доказва устойчивостта на усилията на българския букмейкър да подкрепя младите и талантливи състезатели на България, с което подпомага активно родния спорт.

Медийни партньори по програма „Спортни таланти“ са: сайтовете gong.bg, viasport.bg, bgathletic.com, ngobg.info и blitz.bg, вестниците „Еврофутбол“ и „Марица“, агенция КРОСС, както и Дарик радио.

Българският букмейкър „Еврофутбол” очаква проектите на спортните таланти!

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

Среща със Слава Кръстева - мениджър човешки ресурси, администрация и информационни технологии във фондация  „За Нашите Деца"

 

Мениджър човешки ресурси e екзотична длъжност в българския НПО сектор. Обикновено екипите на гражданските организации са малки, хората в тях съвместяват различни длъжности, а в оцеляването от проект на проект обикновено не остават ресурси за щатен специалист по човешки ресурси.
 

Служители в сектора обаче се търсят и наемат през цялата година. Само на НПО портала през 2016 година са публикувани над 250 обяви за работа. Почти всяко НПО работи и с десетки доброволци, стажанти, дейност която изисква допълнителни знания за управление, изграждане на екипи, обучения, мотивиране и задържане на хората.
 

НПО Порталът се срещна с един от малкото HR специалисти на щатна длъжност в гражданска организация, който сподели опит от практиката си по наемане на хора, мотивиране, управление на екипи, внедряване на HR системи и процедури за по-добри постижения, превенция и справяне с професионалното прегаряне на служителите.
 

Слава Кръстева е  Мениджър човешки ресурси, администрация и информационни технологии във една от големите фондация у нас - „За Нашите Деца“. Работи в организацията от три години и половина и както тя казва - управлява отдела, който се грижи да създава работната среда в организацията, така че хората да постигат резултати, да се чувстват добре и да се развиват.  

 

Екипът на фондация „За Нашите Деца" е от 58 щатни служители и още 20 експерти, които се включват по различни проекти.  Работата е организирана на екипен принцип като усилията на всички служители са насочени по посока на една цел - „Сигурно и щастливо детство за най-малките деца от 0 до 7 г.".  
 

За търсенето и назначаването на качествени служители
 

- Това, че фондацията е популярна и е притегателна като бранд за млади специалисти, не означава, че лесно намираме правилните хора, с правилните нагласи за работа. При подбора аз съм много внимателна и изследвам не само професионалните компетенции, а и личността, мотивацията, потенциала и нагласите към групите хора, с които ние работим – деца и семейства в уязвимо положение.

 

Служителите, които търсим и наемаме, условно разделям на две групи. Първата са специалисти,  без които почти всяка организация, независимо в коя сфера е, не би могла да работи пълноценно – това са PR експерти, финансисти, администратори, експерти, които управляват проекти, HR-и,  IT експерти. Този вид експерти са търсени от всички организации и биха могли да се реализират навсякъде на пазара на труда. Те често предпочитат големи, известни, международни компании и затова по-трудно се намират такива, които искат да правят кариера в НПО сектора. Търсим личности с изключително силна мотивация и осъзната потребност  да работят за кауза.

 

При втората група е по-различно. Това са „нашите" хора - социални работници, психолози, рехабилитатори, семейни консултанти и други специалисти за ранна интервенция - хората, които осъзнато са избрали това за своя професия и разпознават фондацията като място, където ще придобият ценен опит и ще работят по най-съвременните практики. Много млади хора проявяват интерес, които току що са завършили, но  идват и колеги с опит от отделите за закрила и други по-малки организации, които не са просъществували.
 

Изключително силен интерес има от страна на младите специалисти. По време на интервютата те откровено споделят, че виждат във фондацията шанс да натрупат много и качествени знания и опит. Фондацията има силна стажантска програма и напоследък често се случва да назначаваме бивши наши стажанти. Десетки млади хора на година стажуват при нас във всички отдели. Често след края на тримесечния стаж, който не е платен, стажантът иска да го продължи за още три месеца, защото е установил, че има още много какво да учи.
 

За мотивацията

 

- Факторите, които влияят върху мотивацията за работа на един човек са много, но всеки човек го мотивира нещо различно. Ако ги групирам най-общо, те са:

 •  Заплатата – колкото повече работиш, толкова повече получаваш;
 • Предизвикателството –да можеш да провериш себе си доколко можеш да се справиш, да доминираш, да управляваш и т.н.;
 • Творчеството – да измисляш неща, които са полезни, вдъхновяват хората, създават красота и т.н.;
 •  Каузата – да направиш истинска промяна, да помогнеш на други хора, да оставиш нещо след себе си.

Работа за кауза мотивира определен тип хора. Това са хората, които остават при нас най-дълго и са щастливи, че работят това. Още при интервютата аз търся точно тези хора, а не такива, които са привлечени от бранда или гледат на работата само като поредния образователен курс. Има и много кандидати, които декларират, че имат желание да работят с кауза и  да помагат на уязвими групи,  след което не показват никакво разбиране за проблема, съпричастност или реална представа как биха могли да подкрепят. Хората, които  се мотивират от кауза  привързват сърцето си за работата и тук изобщо не става дума за компетенции, заплати, организационни структури. Много внимавам да ги забележа още по време на интервюто, много внимавам да не ми отвлече вниманието нещо друго, като степента на образование, убедителносттта на кандидата, минал опит и пр. Компетенции се набавят сравнително бързо, но онова, което търся, е възпитано и заложено вероятно още в детството, то не се учи в университет или на работното място.
 

Преди време процедурите за подбор на служители във фондацията са обхващали предимно изследване на професионалните компетенции на кандидатите, без да се сравняват по ключови фактори – мотивация, личностови и делови компетенции, от които зависи един служител да е успешен във фондацията. Когато постъпих, започнах да изследвам мотивацията на успешните служители и на тези, които напускат. Напускащите често бяха много компетентни професионалисти, лоялни, но  по някаква причина не се чувстваха на мястото си.  Открих, че това е нещото, по което си приличат всички, които си тръгваха. Те се демотивират от многото трудности и регулации,  с които е свързана нашата работа. Често полагаме огромни усилия,  но резултата не зависи само от нас, а от много различни фактори. Много колеги, не напуснаха организацията, а социалната сфера. Служители, чиято водеща мотивация не е каузата се фрустрират, когато не виждат резултати от работата си веднага и успехите им не са  право пропорционални на усилията им. А нашата работа с деца в риск и семейства е дългосрочен и многопластов процес. Изисква всеотдайност и постоянство, а резултатът зависи не само то теб самия, но и от много външни за организацията фактори.
 

Идеалният кандидат

 

- Такъв няма. Работа на НR не е да намира идеалния кандидат. Не е продуктивно да се мисли в тази посока, защото можем да изгубим неефективно много време в търсенето му. Ние не сме идеални и нищо не е идеално. Хората, които кандидатстват за работа и каним на интервю, са представителна извадка на българското общество. Така че е  нужна реалистична преценка за това от какви хора се нуждаем, какви са подходящите за нашата организация и какви експерти реалистично можем да привлечем с нашето предложение. Никога не си позволявам да мисля, че „няма качествени кандидати". Важно е, разбира се, те да имат основните компетенции, но повече ме интересува потенциалът им да учат и  да адаптират опита си спрямо естеството на работа и организацията във фондацията. В днешно време на всеки две години целокупното знание се променя и вече старите начини не работят. Затова ключовите компетенции в нашата организации са способността човек да учи много бързо, да е чувствителен за промените и когато има промяна във външния свят, да търси отговор на въпроса какво означава това за нас, какво трябва да променим и да реорганизираме и отново да работим по най-ефективния начин.
 

Въвеждане на нови хора
 

- Имаме въвеждащо обучение за всеки нов служител и то е задължително. Но ако преди 4 години въвеждащото обучение беше четири - шест месеца и трябваше да се изготви от мениджъра (и той лично да следи какво се случва с новия човек) то сега екипите са способни сами да въвеждат и обучават новите хора в рамките на един месец. Наблюдавам, че самите екипи във фондацията развиха много бърза способност да приобщават и вработват нови хора. Никой не чака мениджъра да направи програмата и да раздаде задачите. Екипите знаят, че това е техният човек, те ще работят с него и колкото по бързо го въведат в работата, толкова по-бързо ще стане пълноценна част от веригата. Тази способност е белег на културата в една организация. Голяма роля изигра  и въвеждането на електронни обучения, които са достъпни по всяко време  и всеки колега може да си планира въвеждането  съобразно начина, по който  учи.  Развитието на стажантската програма допринесе за формиране на умения да предават своите знания  и  да се координират максимално бързо и ефективно.
 

Обучения за екипа
 

- Всеки служител преминава атестация на шест месеца. Тя има две цели - да оцени резултатите и да договори индивидуалните цели за развитие за следващия период. За да постигне своите цели, служителят обсъжда с прекия ръководител какви компетенции са му необходими. Когато част от тях липсват, се планират обучение – външно или вътрешно.
 

Реализирахме сериозна мениджърска програма, през която преминават всички мениджъри на екип. Част от темите за обучения са целеполагане, планиране, управление на конфликти,  управление на екипни срещи, изграждане на високо ефективни екипи, комуникация в екипа, вземане на решения и други. Целта е те да умеят да използват максимално потенциала на хората и  да ги мотивират като отчитат приноса им. Провеждаме и различни тимбилдинги и обучения по екипи. 
 

Добри практики
 

- Най-силния ефект от решението на ръководството на фондацията да назначи HR специалист  и чрез него да внедри съвременни HR практики е промяната на организационната култура във фондацията, а именно способността, която екипите изградиха, да се стремят към постижения, сами да си поставят по-високи цели.
 

Много силен ефект оказа връзката между системите за атестации, заплатообразуване и проектиране на длъжностите. Атестацията  се  провежда през два компонента  - изпълнение на работните цели  и 360-градусова обратна връзка, която всеки член на екипа получава и дава за колегите си. На практика - самооценявам се аз, оценяват ме  моят ръководител, колегите от хоризонталния ми екип и моите подчинени. Това става анонимно и дава максимално обективна оценка за всеки. Въведохме тази практика  през 2014 г. и съм изключително удовлетворена от ролята, която изигра. Ако в началото тя се приемаше скептично от служителите и мениджърите и те гледаха на нея като на  допълнителна работа, сега вече дават искрена  и конструктивна обратна връзка за всичко, което не им е допадало.
 

Атестацията може да бъде много мотивираща. Виждала съм колеги, които започват да „летят" след получаване на доклада с 360-градусова обратната връзка, а преди това са били несигурни как ги приемат колегите. Например научават за себе си – „Много ме респектира с компетенциите си, много  е бърз, винаги мога да разчитам на него". Когато получиш такава обратна връзка от 22-ма колеги от различни нива, това действа стимулиращо. Атестацията вече се приема от колегите с лекота и без мнителност, а в месеца, в които се провежда, енергията в офиса се повишава. Друг положителен ефект е, че хората се научиха да дават и приемат и градивна критика – вече всеки е наясно, че тя служи за усъвършенстване и развитие.
 

Друг много важен ефект е, че има ясни норми за това колко са средните, ниските и високите резултати за екипа на фондацията и  за различните длъжности и екипи. Това е много полезна информация,  чрез която планираме необходимите обучения, както и вземаме аргументирани решения за различни промени.   
 

Професионално прегаряне
 

- Много по-бързо прегарят хора, които очакват реципрочен резултат от положените от тях усилия без да отчитат и разбират различните фактори в процеса на работа. По-скоро мога да помогна на човек да се изясни със себе си, кое му е важно, кое го мотивира и кой е източникът на дискомфорт. Хората рядко мислят какво вътре в мен ме прави неудовлетворен. Не мислят за промяната на ситуацията, която могат да направят отвътре навън.

Управлението на натоварването и нивото на стрес в екипа e мениджърска отговорност. Ако делегираш отговорности на човек, за когото те са непосилни или ако дълго време не забелязваш, че той постига високи резултати, но е спаднала емоционалната му енергия, това вече е мениджърски дефицит и дисфункция.

Обучаваме мениджърите на екипи да разпознават симптомите на стрес, на психична умора, на загуба на енергия. Колегите усвоиха и различни релаксиращи техники, които в рамките на 10 минути могат да се приложат на работното място. Например дихателни упражнения на фона релаксираща музика. В пловдивския ни екип имахме специален тиймбилдинг, посветен на това. Колегите правят тези упражнения всеки ден, дори след работа, за да не пренасят натоварването от работата у дома и  да могат  да се възстановят по-бързо. Тези упражнения сме записали и качили на нашата вътрешна електронна платформа за обучения.
 

Ще бъда много щастлива да продължа да споделям моя опит с колеги от НПО сектора. Бих подкрепяла безвъзмездно изграждането на такъв организационен капацитет, който дава самочувствие на хората в НПО сектора от това което правят. Мисля, че на мнозина им липсва  реалистична оценка за работата им, за това, че правят чудеса, че са лидери на социална промяна, че са наистина герои.
 

Запазване и споделяне на знанието и информацията
 

- Имаме и библиотека, която съдържа литература, натрупана откакто съществува фондацията. Стажанти създадоха регистър и картотека, подредиха книгите по теми – мениджмънт, лидерство, детско развитие и т н. Тази литература е достъпна по всяко време на служителите. Това много улеснява и работата по въвеждането на новите хора.
 

Преди години често се случваше някой да пише нещо, което някой друг вече отдавна е написал и се пази в офиса.  Много се радвам, че нашият отдел организира управлението на информацията чрез облачна система, обучихме в дигитални компетенции всички служители, така че да могат да работят в споделени файлове, в общи директории, което има силен ефект  и върху екипната работа и разбирането за работата  и приноса на всички. 

 


 


Автор: Ралица Николова

Източник: НПО Портал, 24 Януари 2017

 

XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех"

втори учебен срок/семестър 2016/2017

 

За 12-а година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.

 

Кой може да кандидатства?

 • ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за I срок на учебната 2016/2017;
 • студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства.
Какви са стипендиите?
 • за ученици от 8-и до 12-и клас:
 • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв.
 • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв.
 • за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв.

* стипендиите се изплащат на равни месечни вноски за периода февруари - юни 2017 г.

 

Как се кандидатства?

 

I етап – до 15.02.2017 г.

 •  За учениците са необходими: служебна бележка за успех от I учебен срок и за извинени/неизвинени отсъствия, автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Свободата е личен избор, не може да дойде отвън”, „На какво добро бях свидетел и какво добро направих през миналата година“.
 • За студентите са необходими: автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни, уверение за записан II семестър и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Свободата е личен избор, не може да дойде отвън”, „На какво добро бях свидетел и какво добро направих през миналата година“.

Документите можете да изпратите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, тел. за контакт 0885 414 038.

Aко сте одобрени на I етап, на 20 февруари Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.

 

II етап – до 22.02.2017 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” - на живо или по телефон.
 

Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, на 24 февруари Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

Публикувано от:

Третата работна среща между партньорите по проект „Зелени идеи за туризма в Европа“ се проведе между 9  и 11 януари 2017 г.  Всички организации, участващи в проекта, изпратиха представители, като домакини бяха партньорите от Context Learning, Финландия. За място на срещата беше избран курортът Рука, в близост до град Куусамо, което позволи на екипа да се срещне с представители на местния туристически бизнес и финландското професионално образование.
Бяха взети важни решения относно структурата и съдържанието на образователния инструмент-уебсайт: начина на представяне на добрите практики в устойчивия туризъм, функционалността на потребителските профили и модулите за проверка и упражнение на придобитите знания. Бяха определени и времевите рамки за предстоящите през лятото на 2017 г. международни обучения, на които учители и обучители в сферата на туризма ще имат възможността да се запознаят с инструмента в детайли и да обменят опит с колеги от други части на страната си, както и от други европейски държави.
 
Екипът на „Зелени идеи за туризма в Европа“ посети професионалния колеж Каину - Куусамо, където директорът Ане Коски-Хайкинен и преподаватели по специалности, свързани с туризма, представиха дейността на училището, а екипът на проекта представи инструмента и планираните дейности по популяризирането му. Проведена бе и среща с Лота Сандвик от Outdoor Passion Finland, която разказа за различните сезонни дейности, които семейната ѝ компания предлага на посетителите на Рука.
 
 
Омбудсманът Мая Манолова и заместник-изпълнителният директор на международната Фондация „Лумос" Алекс Кристополус, основана от световно известната авторка на поредицата „Хари Потър", се договориха да си сътрудничат в сферата за защита правата на децата. Подкрепа ще бъде оказвана както на семейства в риск, така и на самотни деца, от институции и непридружени деца-бежанци. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Р България.

Манолова увери своя гост, че един от основните приоритети в работата на екипа й са правата на подрастващите, независимо от техния произход и социален статус. Тя представи изготвения от институцията специален доклад за непридружените деца-бежанци, проследяващ пътя им нелегалното влизане през границите на България до тяхното извеждане, най-често от каналджии, към Централна и Западна Европа.

„Този специален доклад беше обсъден с неправителствени организации и отговорните институции. Изготвихме и отправихме конкретни препоръки, включително за законодателни промени, сезирахме и ДАНС за случаи на трафик на деца с молба да се включи и ресурса на специалните служби. Докладът беше внесен и в Народното събрание за предприемане на законодателни мерки", информира Манолова.

По думите й за 2016 г. през страната са преминали около 4 500 деца, като реално никоя държавна институция не следи тяхното движение.

„За съжаление, политическата криза у нас блокира реално дейността на институциите, не само за непридружените деца, но и по всички добри каузи, с които се бяхме заели като институция и доведохме заедно до определено ниво на разрешаване. Такъв е случаят със Семейния кодекс, както и с проекта на закон за детското правосъдие", отбеляза омбудсманът.

На срещата бе обсъден и процесът на деинституционализация. Кристополус информира, че фондацията, която представлява има добър опит в грижата на деца с увреждания в семейна среда.

Директорът на българския клон на „Лумос" Бисер Спиров подари на омбудсмана Мая Манолова колаж от изложба на деца с увреждания, чиято идея е да покаже, че тези младежи също могат да се развиват и работят, а не да бъдат постоянни „клиенти" на социалната ни система.

Мая Манолова изяви желание изложбата, подкрепена от „Родители в действие", да бъде представена и в институцията на омбудсмана.

На срещата бе договорено още „Лумос" да се включи и в кампанията за популяризиране на институцията на омбудсмана като защитник на интересите и правата на децата.


 

Източник: Информационна агенция КРОСС, 20 Януари 2017

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда", в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други.
 

Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
 

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април.
 

2,3 млн. лв.  са предвидени за общините и кметствата, като максималният размер на финансирането е 10 хил. лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детските градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Таванът на проектите им е 5000 лв.
 

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. И тук е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, защото това е гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото.
 

Кампанията „За чиста околна среда“ стартира през 2003 г. През м.г. по нея постъпиха 2655  предложения. От тях 1217 на общини и кметства, 800 на училища и ОДК и 638 на детски градини. Финансирани бяха общо 476 проекта, чрез които бяха  изградени десетки спортни площадки, паркове на открито,  билкови градини и други.
 

Приходите на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  ( ПУДООС ) идват основно от екологични такси, глоби и др., както и от управлението на инсинератора в Александровска болница, а средствата се харчат основно за изграждане на ВиК съоръжения, депа и биоразнообразие.

 

 

Максималното финансиране за един проект е:

- за държавни и общински училищата, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси: 5 000 лв. с включен ДДС;

- за общини и кметства: 10 000 лв. с включен ДДС.
 

В класирането няма да бъдат включвани проекти на кандидати, които са получили финансиране в Националната кампания "За чиста околна среда" през 2015 г. и 2016 г. Одобрените проекти ще бъдат обявени до 14.04.2017 г.

- информация - http://www5.moew.government.bg/?p=53423

- приложение 1 (за училища и детски градини) - http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2017/01/към-т-2-обява-чос-2017-училища-и-дг-1-3-3.docx

- приложение 2 (за общини и кметства) - http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2017/01/към-т-2-обява-чос-2017-общини.docx


Снимка: Pixabay

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

      
Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

       
Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

        
Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

по компонент 1 – до 16 000 лв.

по компонент 2 – до 15000 лв.

по компонент 3 – до 4 000 лв.

по компонент 4 – до 15 000 лв.

     
Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/

     
Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2017 г. Проектните предложения (4 екземпляра) на хартиен и един екземпляр на електронен носител (формуляр и бюджет) се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 20.02.2017 г.
 

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73


 

Източник: Агенция за хората с увреждания

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.