О Б Я В А

            Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално обучение в Германия по програма на правителството „The job of my life”. Конкретните оферти за български кандидати за учебната 2016 година до момента са за 124 работни места, групирани в 8 проекта в различни провинции. Специалностите са в различни браншове: гериатричен специалист; индустриален механик; майстор на дървени изделия; работник - металообработване; хотелиер; готвач; градинар със специалност градинарство и озеленяване; златар; мехатроник на хладилна техника; пекар; специалист в търговия на едро; специалист по електроника-енергетика и техническо управление на сгради; специалист по информационни технологии - разработване на приложения или системна интеграция; техник за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника; фризьор; професионален шофьор; специалист по складова логистика; бояджия със специалност оформление и ремонт; стругаро-фрезист; електротехник на машини и съоръжения; фермер; животновъд в областта на говедовъдството.

На 7ми и 8ми ноември в залата на общинската библиотека в гр.Видин, ще се състои локално обучение по дебати и аргумнтация. Обучението се организира и провежда от Асоциация дебати – София в партньорство със сдружение „Активно общество“ и Регионална библиотека "Михалаки Георгиев". Обучението ще бъде безплатно за всички участници и ще бъде водено от треньори по дебати с международен опит.
 
Състезателните дебати са изключително ценен инструмен за развиване на умението за горене пред публика, критично мислене и аргументация. Тези ключови компетенции са от огромно значение за младите хора днес в академичното и професионалното им развите .
Основна цел на обучението е младите хора в гр. Видин да получат ключови умения за дебати, аргументация и говорене пред публика.В рамките на обучението участниците ще се запознаят по интерактивен начин с основните видове дебат, ще научат какво е аргумент и как могат да го използват и ще развият уменията си за активно слушане.
Основна целева група за обучението са млади хора, на възраст между 14 и 19 години, които имат желание да се занимават със състезателни дебати и след обучението. Ще се радваме ученици от Вашето училище да се присъединят към разрастващото се общество от млади дебатьори в страната.

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

 

Агенция по заетостта

Дирекция ”Бюро по труда”-Видин

Обявява процедура за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ, в съответствие с чл. 50 от ППЗНЗ за м. АВГУСТ2015г., разпределението е както следва:

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

брой лица  

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 годишна възраст  (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).

5

2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образоването си(чл.36 ал.2от ЗНЗ).

1

3.Насърчаване на работодатели – микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ).

2

 

Работодателите могат да подават необходимите документи за кандидатстване в

7 (седем) дневен срок от датата на публикуване.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда”–Видин,

площад ”Бдинци” №1,стая 30, тел. 094/601380, 094/601361

„Младежки информационно консултантски център – Видин е много успешен”, заяви Татяна Гешева, експерт в Дирекция „Младежки политики” в Министерство на младежта и спорта. Това стана по време на дебат на тема „Възможности за младите хора”, който се проведе във Видин на 12 август и беше една от дейностите, с които в нашия град беше отбелязан Международният ден на младежта. В дискусията се включиха експерти от различни институции, както и представители на неправителствения сектор.

 

В рамките на дебата Радослав Георгиев, ръководител на Младежкия информационно консултантски център – Видин (МИКЦ), представи дейностите и услугите, които организацията предлага. „В Центъра абсолютно всеки работен ден, а често и в почивните дни, можете да намерите нашите експерти. Като Младежки информационен консултантски център ние предлагаме различни услуги – информационни услуги, консултантски услуги, правим обучения и създаваме различни инициативи”, обясни Радослав Георгиев. Той допълни, че към МИКЦ – Видин младите хора могат да се обърнат, за да получат информация как да финансират реализирането на свои идеи, как да намерят стипендия за получаване на висше образование, как да си намерят работа. „Общо взето МИКЦ – Видин се опитва да работи по абсолютно всички актуални теми, свързани с младите хора”, обобщи Георгиев.

Ръководителят на МИКЦ – Видин  информира, че организацията разполага с консултант „Доброволчество”, консултант „Екология и опазване на околната среда”, консултант „Проектна дейност”, консултант „Младежка заетост и предприемачество” и консултант „Право”. „Тези консултанти могат да ви подпомогнат в темите, в които те са експерти. А и по много други теми – при предварителна заявка нашите експерти могат да потърсят и да намерят конкретната информация, която ви е нужна”, подчерта Радослав Георгиев пред събралите се да слушат дискусията млади хора.

Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Проведено за първи път през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор.

 

 

Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в банкирането и инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.
През 2015 г. Фондация "Атанас Буров" организира две Летни училища:

 

І. Лятно училище "Модерно банкиране” 6 – 11  септември 2015 г. 
 

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4, 50.

Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Кандидатите трябва да изпратят попълнена информационна карта и есе на една от следните теми:

На 31 юли в сградата на община Ново село се проведе среща с младежи и представители на местната власт от община Ново село. На срещата бе представен МИКЦ Видин. На място бяха консултантите на центъра- консултант Екология и опазване на околната среда, консултант  предприемачество и трудова заетост, консултант проектна дейност и координатора на проекта.

 

Екипът бе посрещнат с голям интерес и от възпитаниците на ЦНСТ-ата в село Ново село, които имаха основно интерес в проектната дейност и предприемачеството. След представянето в неформална обстановка консултантите отговаряха на въпроси на младите хора, както и обсъждаха идеи за развитие и обучение на младежите от общината. Срещата протече полезно и приятно, като даде на младежите нови познанства и идеи за тяхното развитие и обучение в което екипът на МИКЦ Видин ще направи.

 

На 27 юли стартира първият фотоконкурс провеждан от МИКЦ- Видин по повод 12 август Международен ден на младежта. Фотоконкурса е на тема „Видин през обектива на младия човек“.  В него могат да се включат млади хора 15-29 години включително, както любители така и професионалисти. В периода 27 юли 11 август може да изпращате Вашите фотоси на http://contest.aktivnoobshtestvo.org/. Можете да изпращате всичко, което ви е впечатлило в нашия град. Покажете на всички как виждате Видин – красив, млад и слънчев или тъмен, студен и старопрестолен. Участва се с максимум 3 снимки на великолепния ни град. Класацията се определя според броя на гласувалите за снимките. Авторите на трите снимки, събрали най-много гласове ще бъдат наградени! 

 

Очакваме вашите снимки или подкрепа за нечии други. Снимайте, популяризирайте и спечелете награда!

Фондация "Каузи" търси предприемчиви, смели, млади хора, които искат да реализират своя бизнес или социална идея. Предизвикателството "Младежка предприемаческа борса" има за цел да мотивира предприемчивите млади хора, като им осигури безплатни консултации и обучения по бизнес планиране, предприемачество и връзки с инвеститори. Те ще бъдат основата на самостоятелната им подготовка, в резултат на което да бъдат разработени бизнес план и презентация на тяхната идея. Експертите на фондацията ще съдействат на младите хора в целия процес. Креативните идеи ще бъдат представени на официална пресконференция, на която ще присъстват инвеститори, спонсори, представители на бизнеса и различни институции, които да окажат съдействие при реализацията на плановете на най-добрите идеи.

 

Повече можете да намерите тук:

http://www.kauzi.org/bg/news&article_id=67.html 

За втора поредна година Сдружение „Активно общество“  провежда кампанията „Спаси едно дърво“.  Тази година  инициативата е част от дейността на Младежкия информационен и консултантски център (МИКЦ), функциониращ към Сдружението. Идеята на кампанията е да бъде събирана и предадена за рециклиране непотребна хартия. През 2014г. акцията  продължи 2 седмици, но тази година доброволците на МИКЦ-Видин и Младежкия парламент взеха решение събирането на хартията да започне в началото на месец юни и да продължи до месец октомври.

 

От началото на юни до момента са събрани над 400 килограма хартия. Специални благодарности на Община Видин, Дирекция „Бюро по труда“- Видин, ТВВ, радио Видин, СОУ „Цар Симеон Велики“, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ и Областно Пътно управление- Видин.  В края на месец октомври със събраните средства ще бъдат закупени и засадени дръвчета.

Ако искате да ни подкрепите и да се включите към нашата инициатива, може да се  свържете с нас на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел.: 0888 701 627.

Заедно ще спасим повече дървета!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 18.06.2015 ГОДИНА В ДБТ-ВИДИН
Длъжност Бр. Образование
671 8331-2002/Шофьор, автобус 1 Средно-без степен, к.Д и Е
609 5223-2001/Продавач-консултант 1 Средно-без степен
581 4224-2001/Рецепционист, хотел 1 Средно-без степен
580 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел 1 Средно-без степен
579 7119-2016/Работник, поддръжка на сгради 1 Средно-3 СПК / Електрически инсталации
578 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) 1 Основно-без степен
577 5120-2001/Готвач 1 Средно-без степен
576 5131-2004/Сервитьор 3 Средно-без степен
574 9622-0001/Общ работник 1  
573 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил 1 Средно-без степен, к.С
572 9412-0003/Работник, кухня 3  
571 9112-0004/Чистач/ Хигиенист 2  
570 5120-2004/Помощник-сладкар 2 Средно-без степен
569 5120-2002/Сладкар 1 Средно-без степен
566 4321-2006/Кантарджия 2 Средно-без степен
565 7212-1001/Заварчик 1 Средно-без степен
563 5211-1003/Продавач, улична сергия 1 Средно-без степен
562 9214-0004/Общ работник, оранжерия/парник 1 Основно-без степен
516 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) 2  
515 5131-2004/Сервитьор 1 Средно-без степен
502 5120-2001/Готвач 3 Средно-без степен
490 5132-2001/Барман 1 Средно-без степен
489 5131-2004/Сервитьор 4 Средно-без степен
477 5131-2004/Сервитьор 3 Средно-без степен
476 5132-2001/Барман 3 Средно-без степен
475 5162-1001/Камериер/камериерка 1 Средно-без степен
474 4110-2005/Технически сътрудник 1 Средно-без степен
473 7212-1001/Заварчик 4 Средно-без степен
472 5131-2004/Сервитьор 2 Средно-2 СПК 
470 5132-2001/Барман 1 Средно-2 СПК 
468 5120-2001/Готвач 1 Средно-2 СПК 
467 5120-2001/Готвач 2 Средно-2 СПК 
466 5120-2003/Помощник-готвач 1 Средно-2 СПК 
465 5120-2001/Готвач 1 Средно-2 СПК 
464 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене 2 Средно-2 СПК 
462 2142-6012/Инженер, строителен 1 Висше-бакалавър / Строителство на сгради и съоръжения
460 5223-2001/Продавач-консултант 1 Средно-без степен
458 8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията 1 Средно-2 СПК / Машини и съоръжения в металургията
449 8153-2004/Машинен оператор, шиене 5 Средно-без степен
444 5120-2002/Сладкар 1 Средно-без степен
438 2144-6030/Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи 1 Висше-магистър-Технически науки и технически професии 
427 8153-2004/Машинен оператор, шиене 5 Средно-без степен
423 3322-3005/Консултант (промотьор), продажби 4 Средно-без степен
406 8153-2004/Машинен оператор, шиене 2 Основно-без степен
404 5131-2004/Сервитьор 1 Средно-без степен
393 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил 1 Средно-без степен
376 5131-2004/Сервитьор 2 Средно-без степен
375 9112-0004/Чистач/ Хигиенист 1 Средно-без степен
365 7127-2003/Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации 1 Средно-3 СПК / Климатична и вентилационна техника
363 7127-2002/Монтажник, хладилни и климатични инсталации 2 Средно-3 СПК / Климатична и вентилационна техника
354 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел 4 Средно-без степен
       
ЗА КОНТАКТ:    
  ДАНИЕЛА СИРАКОВА 094-601-383 
  КРАСИМИР ИВАНОВ 094-601-383 
  БОРИСЛАВ СТОЯНОВ 094-601-383

 

Евробет и Фондация „Помощ за благотворителността в България” втора поредна година обявяват конкурс за млади таланти „Евробет Талант“. Конкурсът е предназначен за млади творци и изпълнители от България, като предоставя нови възможности за всички участници да представят своите идеи, постижения и опит и да се състезават, за да получат подкрепа за закупуване на инструменти и оборудване, за участие във форуми, за стипендии или подкрепа за обучение и образование. Чрез конкурса се подкрепят млади хора на възраст от 18 до 25 години.

Категориите в конкурса са:

• Музика (класическа, поп, рок, джаз) – вокални и инструментални изпълнители, солови или в група;
• Визуални изкуства - живопис, графика, фотография;
• Танцово изкуство – съвременен танц(индивидуални изпълнители, в двойка или група).

Младежка фондация „Арете“ - България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

 

Условия за участие на учениците

1. Следва да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.