ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

 

Агенция по заетостта

Дирекция ”Бюро по труда”-Видин

УВЕДОМЯВА работодателите че разполага с финансови

средства за сключване на договори за ползване на

насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ,

за месец АПРИЛ2016 г., както следва:

 

 

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

ЛЕВА

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от ЗНЗ).

2554

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ).

4547

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

2381

Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

839

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ).

13856

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

2123

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

888

 

 

Работодателите могат да подават необходимите документи за

кандидатстване в7 (седем) дневен срок от датата на публикуване до 11.04.2016г.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда”–Видин,

площад ”Бдинци” №1,стая 30, тел. 094/601380, 094/601361

 

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" БЕЛОГРАДЧИК УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ,

ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

Насърчителни мерки заетост и обучение

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ДБТ БЕЛОГРАДЧИК

 

 

(лева)

1

2

3

 

 

1

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от ЗНЗ).

 

 

5108

 

 

2

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ).

 

 

2274

 

 

3

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

 

 

7142

 

 

4

Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

 

 

 

2518

 

 

5

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание "лишаване от свобода" (член 55 от ЗНЗ).

 

 

3091

 

 

6

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ).

 

 

13856

 

 

7

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

 

4247

 

 

8

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

 

 

1176

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВАТА - ДО 11.04.2016 ГОДИНА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В ДИРЕКЦИИ "БЮРО ПО ТРУДА".

 

 

Младежки информационно-консултантски център Видин организира обучение на тема "Разработване и управление на проекти", като част от проект "МИКЦ Активно общество" № НПМ-052-П1-Зона1/2016, съгласно договор № 25-00-35/16.12.2016 г. с Министерство на младежта и спорта на РБ.

 

Обучението ще се проведе на 29 и 30 май 2017г. в конферентната зала на МИКЦ Активно общество.

В обучението имат право да вземат участие младежи от 15 до 29 години от област Видин.

При селекцията ще се вземе под внимание мотивацията и опита на кандидатите.

Основните теми на обучението са свързани с:

Attachments:
Download this file (Application form.doc)Application form

 

Младежки информационно-консултантски център Видин организира обучение на тема "Първа работа", като част от проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", финансиран от Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта.

 

 

Обучението ще се проведе на 01 и 02 октимври в офиса на МИКЦ Видин на пл. "Бдинци" №2 в град Видин.

В обучението имат право да вземат участие младежи от 15 до 29 години.

При селекцията ще се вземе под внимание мотивацията и опита на кандидатите.

Основните теми на обучението са свързани с:

 • Принципи при разработване на автобиография и мотивационно писмо
 • Провеждане на интервю за работа
 • Демонстриране на качества по време на интервю
 • Преминаване на бариерата от училище към работа
 • избор на работа и професионални направления
 • права на работниците по КТ
 • Attachments:
  Download this file (Application-form.doc)Application-form.doc

Младежки информационно-консултантски център Видин организира обучение на тема "Разработване и управление на проекти", като част от проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", финансиран от Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта.

 

Обучението ще се проведе на 01 и 02 август в с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин.

В обучението имат право да вземат участие младежи от 15 до 29 години от област Видин.

При селекцията ще се вземе под внимание мотивацията и опита на кандидатите.

Основните теми на обучението са свързани с:

 • Проектен цикъл
 • Цел, задачи, дейности, целева група
 • Необходими ресурси - човешки, материални, финансови
 • График на дейностите, наблюдение и контрол
 • Бюджетиране на проектни дейности
 • Правила за разработване на проектно предложение
 • Проектен мениджмънт
 • Управление на ресурсите
 • Комуникация

 

Желаещите да вземат участие в обучението е необходимо да изпратят в срок до 29 юли 2015г /сряда/ попълнена форма за кандидатстване на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., със заглавие на писмото "Обучение по Разработване и управление на проекти".

Резултатите ще бъдат изпратени по електронна поща до всеки един кандидат в срок до 30 юли 2015г.

Само одобрените кандидати ще получат подробна информация за обучението.

Всички разходи са за сметка на МИКЦ Видин.

Местата са ограничени /20 участници/

 

Забележка:

Формулярите за участие в обучението, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани!

 

Документи за кандидатстване:

 
 
 
 
 
 
Attachments:
Download this file (Application form.doc)Application form.doc

Младежки информационно-консултантски център Видин организира обучение по "Разработване на проекти", като част от проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", финансиран от Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта.

 

Обучението ще се проведе на 19 и 20 февруари в офиса на Сдружение "Активно общество".

В обучението имат право да вземат участие младежи от 15 до 29 години от област Видин.

При селекцията ще се вземе под внимание мотивацията и опита на кандидатите.

Основните теми на обучението са свързани с:

 • Проектен цикъл
 • Цел, задачи, дейности, целева група
 • Необходими ресурси - човешки, материални, финансови
 • График на дейностите, наблюдение и контрол
 • Бюджетиране на проектни дейности
 • Правила за разработване на проектно предложение

 

Желаещите да вземат участие в обучението е необходимо да изпратят в срок до 11 февруари 2015г /сряда/ попълнена форма за кандидатстване на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., със заглавие на писмото "Обучение по Разработване на проекти".

Резултатите ще бъдат изпратени по електронна поща до всеки един кандидат в срок до 15 февруари 2015г.

Само одобрените кандидати ще получат подробна информация за обучението.

Всички разходи са за сметка на МИКЦ Видин.

Местата са ограничени /20 участници/

 

Забележка:

Формулярите за участие в обучението, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани!

 

Документи за кандидатстване:

 
 
 
 
 
 
Attachments:
Download this file (Application form.doc)Application form.doc
loader

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.