ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

 

Агенция по заетостта

Дирекция ”Бюро по труда”-Видин

УВЕДОМЯВА работодателите че разполага с финансови

средства за сключване на договори за ползване на

насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ,

за месец АПРИЛ2016 г., както следва:

 

 

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение

ЛЕВА

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от ЗНЗ).

2554

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ).

4547

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

2381

Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

839

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ).

13856

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

2123

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

888

 

 

Работодателите могат да подават необходимите документи за

кандидатстване в7 (седем) дневен срок от датата на публикуване до 11.04.2016г.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда”–Видин,

площад ”Бдинци” №1,стая 30, тел. 094/601380, 094/601361

 

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" БЕЛОГРАДЧИК УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ,

ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ

ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

Насърчителни мерки заетост и обучение

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ДБТ БЕЛОГРАДЧИК

 

 

(лева)

1

2

3

 

 

1

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от ЗНЗ).

 

 

5108

 

 

2

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ).

 

 

2274

 

 

3

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

 

 

7142

 

 

4

Осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст (член 41а от ЗНЗ).

 

 

 

2518

 

 

5

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание "лишаване от свобода" (член 55 от ЗНЗ).

 

 

3091

 

 

6

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (член 55в от ЗНЗ).

 

 

13856

 

 

7

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

 

4247

 

 

8

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (член 55г от ЗНЗ).

 

 

1176

 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВАТА - ДО 11.04.2016 ГОДИНА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В ДИРЕКЦИИ "БЮРО ПО ТРУДА".

 

 

loader

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.