Тренинг курс “Personal development –connecting with nature” в Bialka Tatrzanska -Полша 04-11 март 2015

Предлагаме тренинг курс в Bialka Tatrzanska -Полша, финансиран по новата програма Еразъм+.
Тренинг курсът ще бъде през периода 04-11 март 2015 и ще пътуват от България 2 участници на възраст над 18 години.

loader

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.