ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ВИДИН

С ПОДКРЕПАТА НА РИО-ВИДИН, ОБЩИНА – ВИДИН и ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН

ВИ КАНЯТ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ във ВТОРИ СРЕДНОШКОЛСКИ ФЕСТИВАЛ „ДЪГА НАД ДУНАВ” – ВИДИН, 2016 г.

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ ОТ ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДУНАВ
ТЕМА: РЕКА ДУНАВ – ПАМЕТ ЕВРОПЕЙСКА!
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Фестивалът е дейност по Проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката”, който се финансира по Програма Еразъм + на Европейския съюз; проектът се вписва в приоритетна ос 9 Инвестиции в хора и умения от Дунавската стратегия.
2. Допуска се участие на средношколци, които творят в клубове и школи към средни училища, Младежки информационно-консултантски центрове /МИКЦ/, Центрове за работа с деца, Читалища, НПО, културни центрове и др.;
3. Възраст на участниците: 14 + /ученици от 8-ми до 12-ти клас/
4. Фестивалът се провежда на открита сцена в крайдунавския парк, а при неподходящо време в зали на местните културни институции.

 5. Творческите екипи се представят и СЪСТЕЗАВАТ в следните тематични категории, представящи населени места, обекти и традиции по поречието на река Дунав:
А. ФОТОГРАФИЯ
Б. МУЛТИМЕДИЯ
В. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
6. Творческите екипи се представят и НЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ в следните тематични категории, представящи населени места, обекти и традиции по поречието на река Дунав:
А. СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА
Б. КУЛИНАРНИ ТРАДИЦИИ
В. ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
7. Разходите за пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.
8. Не се заплаща такса за участие.
9. За участниците е предвиден туристически образователен тур с цел запознаване с богатото културно-историческо наследство на град Видин;
10. Всички участници получават сертификат, а отличените участници получават дипломи и материални награди от инициативния комитет.

РЕГЛАМЕНТ НА КАТЕГОРИИТЕ СЪС СЪСТЕЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР /участие със Заявка_1/:
Критерии за оценяване: съответствие на темата с целта на конкурса; спазване на зададените параметри; оригиналност на заглавието; връзка между минало и бъдеще; емоционално въздействие; собствен почерк в използването на изразни средства.
Журито присъжда по 3 награди: на чуждестранни участници; на участници от България; на участници от Област Видин.

А. ФОТОГРАФИЯ: Допуска се участие с ПО ТРИ АВТОРСКИ снимки, придружени с информация за името на автора, датата и мястото на фотографиране и заглавие на снимката. Файлът да бъде с резолюция 800 х 1 200 пиксела. Снимките се изпращат на посочената електронна поща във формат (jpg) заедно със заявката за участие.
Б. МУЛТИМЕДИЯ – средство за съчетаване на видео, звук, анимация и други типове медия БЕЗ възможност за навигация /линейна мултимедия/. Участниците имат право на участие С НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА продукта. Продуктът трябва да представлява виртуална разходка по поречието на река Дунав – селища, исторически места, паметници на културата и изкуството, природни забележителности, археологически находки, етнография, образователни институции, забележителни личности и др. Времетраене на продукта до 15 минути. Продуктът може да съдържа субтитри – препоръчително е да бъдат на английски език. Продуктите се изпращат по един от следните начини: а/ на посочения електронен адрес – ако размерът на файла го позволява; б/ на посочения електронен адрес - посочва се линк за изтегляне; в/ на DVD – на посочения адрес за контакти. Поощрява се присъствието на авторите, които представят своя продукт пред аудиторията по време на програмата на фестивала, за което получават бонус точки при класирането. Приложими средства от дигиталните технологии: MS Movie Maker, Momento Express, Photo Story for Windows, Adobe Macromedia Flash, Sony Vegas и др.
В. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - участието е с до ДВЕ АВТОРСКИ ТВОРБИ, подготвени за конкурса; формат на картините – от минимален 42/30 см до максимален 64/80 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали; на гърба на картината се изписват: заглавието на творбата, трите имена на участника, институцията от чието име се състезава участника, населено място; картините се изпращат на посочения адрес за кореспонденция, а заедно с това се изпраща заявка за участие на посочения електронен адрес; картините се излагат на показ в деня на фестивала и се съхраняват в архива на фестивала. При заявено желание на повече от 10 участници се работи „НА ТЕРЕН” – пленер на брега на река Дунав, като материалите се заявяват предварително и се предоставят на участниците от организаторите.

РЕГЛАМЕНТ НА КАТЕГОРИИТЕ БЕЗ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР / участие със Заявка_2/:
А. СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА - авторски продукти или на творци от страните по поречието на река Дунав: индивидуално или групово изпълнение на художествено слово /проза и поезия/, драматизиран откъс от произведение, пътепис, представяне на автентични или стилизирани местни традиции и обичаи, музикални и танцови изпълнения във всички жанрове /включително фанфарни и мажоретни състави/;
Б. КУЛИНАРНИ ТРАДИЦИИ - представянето на творбите в тази категория е под формата на кулинарна изложба-базар; всеки участник може да участва с неограничен брой и видове ястия, като най-малко едно от тях е от дунавска риба, допуска се екипно участие като към всяко ястие се прилага рецепта;
В. ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО – Препоръчително е да се използват природни материали от река Дунав; участието е с неограничен брой експонати от целия спектър други материали /работа с хартия, текстил, стъкло, глина, дърво и др. /; поощрява се участие с експонати, които представят традиции от стари занаяти - тъкачество, плетачество, везане, шиене, грънчарство, работа с дърво и метал и др. Всяка творба се визуализира с имената на участника и описание за авторство, период и място на изработване. Творбите се връщат на участниците или се даряват /по волята на участника/. 

За записване и повече информация: 

 

http://pgaz.org/bg/sastezaniya_competitions/daga_nad_dunav_rainbow_over_the_danube_vidin_2016_g.435.html

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.