Консултации Консултант Ден час
" Младежко предприемачество и професионално ориентиране" Радослав Георгиев Понеделник сряда петък 14:00-16:00
Околна среда и здраве Павла Цветкова Понеделник сряда петък 14:00-16:00
Разработване и управление на проекти Павла Цветкова От понеделник до петък 14:00-16:00
Превенция на рисково и девиантно поведение Милена Кичашка вторник, четвъртък 14:00-16:00

 

loader

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.